AMNYTT 4/2016 - Page 67

67 / 158 AMNYTT #4 2016 Sentrale instrumenteringsprodusenter utvikler nye løsninger, med økt funksjonalitet eller forbedret spesifikasjoner. Krohne Instumentations nye MR måler er et godt eksempel Verdensnyhet Krohne Instrumentation presenterte en verdensnyhet under ONS. Nyheten er en flerfasestrømningsmåler (M-PHASE 5000) basert på MR (magnetisk respons) teknolog. Instrumentet kan samtidig måle olje, gass og vann. • Det er et måleprinsipp, uten radioaktiv kilde • Helautomatisk inline væske karakteristikk • Stort dynamisk område opp til 1:60 med fullt gjennomløp Med innføringen av denne MR mengdemåleren flytter Krohne grensen for hvor lav viskositet en væske kan ha for å få gode målinger. En viktig egenskap når det skal måles væske som både har vann og hydrokarboner. Siden olje, gass og vann alle inneholder hydrogenatomer, kan flerfasestrømningen måles ved hjelp av magnetisk resonans. Hydrogenatomene responderer på endringer i magnetiske pulser. Forskjellen i magnetiske resonansegenskaper for hydrogenatomene i vann og hydrokarboner gjør det mulig å skille mellom strømningshastighetene for olje, gass og vann. Krohne har stor tro på dette instrumentet. Flerfasemåleren er allerede installert i anlegg i Venezuela og vil snart bli testet ut i et anlegg i Nordsjøen. Skal være leveransedyktig. - Vår strategi er å være leveringsdyktige, sa representanter fra IMI Critical Engineering til AMNYTT. Selskapet har i en årrekke levert sikkerhetsventiler i Nordsjøen. I vår inngikk de en samarbeidsavtale med MRC Solberg & Andersen om distribusjon av selskapets produkter. IMI skal fortsatt være en leverandør av høykvalitets produkter, og MRC Solberg & Andersen passer godt inn i denne strategien. - Foreløpig vil samarbeide ikke være på samme omfattende nivå som det Fisher hadde med det norske selskapet. Men på sikt er det mulig at vi får til et så tett og omfattende samarbeid, sa Hirabid