AMNYTT 4/2016 - Page 66

66 / 158 AMNYTT #4 2016 Mer og mer elektrisk Innen begge de aktuelle bransjene spiller elektroog automatiseringsfagene viktige roller. I fiskeoppdrett er reduksjon av miljøpåvirkning et sentralt tema. Elektrifisering av fiskeflåten gir store gevinster, både lokalt og globalt. Siemens presenterte en sjark som er hel elektrifisert. Se egen artikkel i denne utgaven. Hybride løsninger, diesel og elektro, er på full fart inn i fiskeflåten Hybride løsninger er også på vei inn i fiskeriene. Firmaet KGK Norge viste en løsning som enkelt kan konvertere den tradisjonelle dieselfremdriften i en fiskebåt, til en hybrid løsning. Løsningen kan både installeres i nybygg, eller etter monteres. Ettermonteringen, som skjer i overgang mellom gir og clutch, er forholdvis enkel. Hybridløsninger passer til de fleste typer båt er inntil 1100 kW dieselmotorer, og den er fra 8 til 300 kW. Elmotoren virker også som generator, som kan lade batteriene. Både ren elektrisk fremdrift og hybride løsninger vil gi fiskeren bedre arbeidsmiljø. En dieselmotor som går på lavt turtall forurenser en god del. Og personellet om bord i fartøyene puster inn en god del av denne forurensingen. Elektrisk drift fjerner dette problemet helt. Under ONS presenterte Bosch Rexroth en modulær drives løsning for offshore virksomhet. Hver modul er på 500kW og totalt kan åtte moduler kobles sammen til en ytelse på 4 MW. Løsningen er kompakt, og det er en stor fordel i oljevirksomheten. Vi ser her at elektriske løsninger mer og mer erstatter hydraulikk. Det gjelder både i offshore installasjoner og i fiskerinæringen. Elektriske drives tar over for hydraulikk i stadig større grad For å følge opp kravene det aggressive miljøet som finnes i fiskerinæringen kommer SEW Eurodrive med rustfri innkapsling og ny overfalte behandling av noen produkter. Løsningen skal være svært motstandsdyktig mot saltvann og saltholdig luft.