AMNYTT 4/2016 - Page 65

65 / 158 AMNYTT #4 2016 Oljebransjen ikke helt død. Fiskeoppdrett på sterk fremmarsj Forventningene til årets store arrangement i oljesektoren, ONS 2016, var usikre. Antall utstiller var stort, men besøkstallet langt lavere enn for toppåret 2016. Men fortsatt er det formidable besøkstall arrangørene kan vise til. Om lag 65 000 besøkte oljemessen. Det er en tilbakegang på 27 000. Men allikevel er dette det nest høyeste besøkstall noen sinne. I fiskeri og fiskeoppdrett er det ofte to krav som må tilfredsstiller. Utstyr til fartøyer må ha marin godkjenning. De fleste kjente leverandører innen elektro og automatisering har slikt utstyr. For prosess- og pakkeutstyr som er i kontakt med fisk må utstyret ha hygienisk utførelse. (bilde 1) Kontrollere, Paneler, koblingsutstyr for kommunikasjon og sensorer ble presentert på begge messene, av kjente leverandører. I tillegg var også ventil og elektroleverandører tilstede på begge messene. Vi presenterer noen nyheter her.