AMNYTT 4/2016 - Page 61

61 / 158 Flere produsenter, som ifm, følger opp utviklingen med å utnytte IO-Link teknologien AMNYTT #4 2016