AMNYTT 4/2016 - Page 60

60 / 158

AMNYTT # 4 2016
Mobile enheter som lesebrett ( Tablets ) og smarttelefoner har blitt en del av dagliglivet og har i mange tilfeller gjort den tradisjonelle PC ’ en overflødig . Disse produktene har førsteklasses fargedisplay , kraftige prosessorer , ulike kommunikasjonsgrensesnitt og sensorer for mange funksjoner . Standardiserte operativsystemer og multitouch funksjonalitet har gjort at disse produktene forenkler hverdagen både privat og i kommersielle sammenhenger . Også innen automasjon har disse produktene gjort sitt inntog , da i første rekke som display og kontrollenheter for produkter høyt oppe i automasjons-hieriarkiet .
SmartBridge —« The Bridge to Sensors » Gjennom produktet SmartBridge har Pepperl + Fuchs kommet fram til en løsning der lesebrett og smarttelefoner kan brukes til igangkjøring , service og vedlikehold på feltkomponenter , sensorer og aktuatorer , uten å gripe inn i kontrollsystemet . SmartBridge konseptet består av en adapter med trådløs kommunikasjon og applikasjoner for både Apple- og Android-baserte produkter . Den er i industriell utførelse , IP67 , og kan kobles inn i serie med eksisterende 3,4 eller 5-leder sensorer . Via trådløs overføring , Bluetooth , blir så data og parametere tilgjengelige på mobile enheter .
Bluetooth ble valgt som kommunikasjonsplattform i stedet for WLAN fordi Bluetooth fungerer som punkt til punkt kommunikasjon og hverken de mobile enhetene eller sensorene trenger å være en del av et større nettverk med de utfordringer det gir med sikkerhet etc . I tillegg åpner dette for at den mobile enhetens WLAN-port er fri og kan benyttes parallelt til kommunikasjon med internett eller online servicefunksjoner .
SmartBridge enheten er og utstyrt med SD-kort der sensordata kan lagres over lenger tid for siden å overføres via et USB grensesnitt til PC for analyse av dataene . Adapteret benytter IO-link grensesnitt for kommunikasjon med felt utstyret . Denne kommunikasjonsprotokollen er en produsentuavhengig standard og støttes i dag av de fleste produsenter av automasjonsprodukter .
Standard hos flere produsenter Med IO-Link kan prosessdata fra sensorer og aktuatorer overføres serielt mellom komponent og styresystem . Hos mange produsenter blir IO-link etter hvert inkludert som standard ved nyutvikling av produkter .
60 / 158 Mobile enheter som lesebrett (Tablets) og smarttelefoner har blitt en del av dagliglivet og har i mange tilfeller gjort den tradisjonelle PC’en overflødig. Disse produktene har førsteklasses fargedisplay, kraftige prosessorer, ulike kommunikasjonsgrensesnitt og sensorer for mange funksjoner. Standardiserte operativsystemer og multitouch funksjonalitet har gjort at disse produktene forenkler hverdagen både privat og i kommersielle sammenhenger. Også innen automasjon har disse produktene gjort sitt inntog, da i første rekke som display og kontrollenheter for produkter høyt oppe i automasjons-hieriarkiet. SmartBridge—«The Bridge to Sensors» Gjennom produktet SmartBridge har Pepperl+Fuchs kommet fram til en løsning der lesebrett og smarttelefoner kan brukes til igangkjøring, service og vedlikehold på feltkomponenter, sensorer og aktuatorer, uten å gripe inn i kontrollsystemet. SmartBridge konseptet består av en adapter med trådløs kommunikasjon og applikasjoner for både Apple- og Android-baserte produkter. Den er i industriell utførelse, IP67, og kan kobles inn i serie med eksisterende 3,4 eller 5-leder sensorer. Via trådløs overføring, Bluetooth, blir så data og parametere tilgjengelige på mobile enheter. AMNYTT #4 2016 Bluetooth ble valgt som kommunikasjonsplattform i stedet for WLAN fordi Bluetooth fungerer som punkt til punkt kommunikasjon og hverken de mobile enhetene eller sensorene trenger å være en del av et større nettverk med de utfordringer det gir med sikkerhet etc. I tillegg åpner dette for at den mobile enhetens WLAN-port er fri og kan benyttes parallelt til kommunikasjon med internett eller online servicefunksjoner. SmartBridge enheten er og utstyrt med SD-kort der sensordata kan lagres over lenger tid for siden å overføres via et USB grensesnitt til PC for analyse av dataene. Adapteret benytter IO-link grensesnitt for kommunikasjon med felt utstyret. Denne kommunikasjonsprotokollen er en produsentuavhengig standard og støttes i dag av de fleste produsenter av automasjonsprodukter. Standard hos flere produsenter Med IO-Link kan prosessdata fra sensorer og aktuatorer overføres serielt mellom komponent og styresys FV2vR&GW6VFW"&Ɨ"ƖWGFW fW'BVFW'B67FF&BfVBWGfƖr`&GVFW"ࠠ