AMNYTT 4/2016 - Page 6

6 / 158 VÅKN OPP! AMNYTT #4 2016 Det ropet er i hovedsak rettet mot bedriftsledelsen. Men jeg får gå via der, fagfolkene i industrien. Leder Hvorfor skal vi våkne opp spør du kanskje? Fordi viktig konkurrenter i det internasjonale markedet har sett, forstått og tatt i bruk den digitale teknologien for å øke konkurransekraften sin. Og flere har lykkes. Det må norske bedriftsleder ta inn over seg. Vi har alle et ansvar for å utvikle et næringsliv som kan bære det norske velferdssamfunnet. Dere fagfolk må tilegne dere kompetanse om hva slags løsninger som kreves i den digitale hverdagen. Hva innebærer å utnytte Industrial Internet of Things. Hvilken kompetanse må jeg tilegne meg. Men ledelsen i bedriftene har et om ikke enda større ansvar. De må både forså hva endringene betyr, utarbeide strategier for endringene og sikre at fagfolkene i bedriften har riktig kompetanse. ter som er tilpasset offentlig sektors behov. Industrien øker også, men ligger fortsatt lengst bak totalt sett. En nylig gjenført studie slår fast; Sverige slår Norge på digital modenhet. Norge forbereder seg på livet etter oljen og satser tungt på digitalisering. Likevel viser en fersk rapport fra Tieto og analysebyrået Radar at söta bror slår oss på digital modenhet. Mer enn 3/4 svenske bedrifter bruker skytjenester, mot mindre enn 2/3 i Norge. Norske bedrifter må følge med i timen for ikke å havne bakpå i den digitale omstillingen. Flere av AMNYTT kontakter beskriver samme virkelighet som de to nevnte rapportene beskriver. Nå må lederne i norsk industri få øynene opp for hva som skjer i det internasjonale markedet, og våkne. En undersøkelse gjort av MIT (Massachusetts Institute of Technology) blant 330 nordamerikanske selskaper om teknologi og teknologiledelse, konkluderer med at de selskapene som er definert som datadrevne (utnytter digitalteknologien) er mer konkurransedyktige en tradisjonelt dreven firmaer. Tallens tale er klar, selskapene er fem prosent mer produktive og seks prosent mer lønnsomme. Jeg sier som Tordenskjold: «Hva fanden nøler i efter.» Først da kan der få gjort jobben deres. Mest interessant er kanskje en av konklusjonene i rapportene er at; Særlig det offentliges bruk av skytjenester øker. Den store økningen i offentlig sektor skyldes at kunnskapen om fordelen ved skytjenester øker, samtidig som leverandørene i dag tilbyr skytjenes- Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør