AMNYTT 4/2016 - Page 59

59 / 158 da opptil 5 ulike funksjoner. Det er mulig å overvåke refleksjonsnivået på enkelte typer for å få en tidlig varsling når det trengs rengjøring. Stor fleksibilitet I tillegg til IO-Link som standard er også andre innovative teknologier implementert, som MPT, multi pixel teknologi og PowerBeam LED eller DuraBeam Laser. MPT er en teknologi som benyttes på fotoceller der høy nøyaktighet er viktig. Her er mottakerelementet erstattet av en matrise av mange elementer med ulik størrelse slik at vinkelen på mottakerstrålen kan detekteres nøyaktig og dermed kan avstanden til objektet presenteres meget nøyaktig. Elektronisk innstilling av koblingspunkt gir bedre presisjon enn mekanisk innstilling. Denne teknologien gir og minimal svart/ hvitt differanse. PowerBeam LED og DuraBeam Laser er lyskilder, begge med synlig rødt lys, den ene med LED som aktivt element og den andre med Laser. Begge er konstruert for å gi en best mulig nøyaktighet og presisjon. Seriene dekker alle funksjoner fra separat sender og mottaker via direkte refleksjon og mot refleks til avstandssensorer med meget høy nøyaktighet, og modulær oppbygning gir stor fleksibilitet når det gjelder typer og funksjoner. AMNYTT #4 2016 Enklere konfigurering Innstilling av rekkevidde kan gjøres både med potensiometer / trykknapper kombinert med godt synlig lysdiodeindikering, eller via IO-Link interface. IO-Link kommunikasjon kan enten gjøres via styresystem, eller ved hjelp av vårt nye produkt, den «digitale skrutrekkeren» SmartBridge og overføring av måleresultater direkte til Ipad eller liknende. IO-Link kommunikasjon kan benyttes både under idriftsettelse til konfigurering og oppsett av funksjoner, og til å lese ut data og parametere under drift, som for eksempel eksakt avstand til objektet hos avstandssensorer. Lesebrett og smarttelefoner som betjenings- og displayenhet for sensorer. Industri 4.0 handler om kommunikasjon, og da i mange tilfeller ut over de tradisjonelle automasjonsnettverkene. For å løse denne utgaven har Pepperl+Fuchs utviklet Smart Bridge, en løsning som består av en adapter med trådløs kommunikasjon og en applikasjon for lesebrett og smarttelefoner. Dette kan benyttes for sensorer med IO-Link kommunikasjon og Ethernetbaserte feltinstrumenter med webserver.