AMNYTT 4/2016 - Page 58

58 / 158

AMNYTT # 4 2016
Pepperl + Fuchs utvikler sensorer med IO-Link som standard

Mange har snakket mye om IO-Link og mulighetene dette gir i moderne produksjonsprosesser , men få har hittil tatt det i bruk .

Årsakene til dette kan være mange , men en grunn har muligens vært at IO-Link har vært sett på som et tilleggsutstyr til standard sensorer og dermed med tillegg i prisen . I nye serier med fotoceller og ultralydsensorer fra Pepperl + Fuchs vil dette ikke lengre være tilfelle , IO-Link er inkludert som standard , med de fordelene det gir . Produktene blir dermed enkelt å implementere i Industri 4.0 applikasjoner , sensorene tilfredsstiller kravene til « Sensorik 4.0 ».
Standard teknologi IO-Link er en standardisert teknologi som støttes av de fleste leverandører av automasjonsutstyr , som Siemens , Pepperl + Fuchs , Wago , Beckhoff , Sick og flere . Det vil si at et stort antall produkter der teknologien er implementert er tilgjengelige . IO- Link benytter eksisterende standard 3 og 4 leder instrumentkabling til kommunikasjon . Mer info om
IO-Link finner du her : X . Typiske bruksområder der IO-Link kan benyttes er offline og online idriftsettelse . Digital innstilling av avstand og settpunkter vil gi både større nøyaktighet og ikke minst bedre repeterbarhet enn justering via potensiometer . Lesing av måleresultat på digitalt format gir også bedre nøyaktighet enn tradisjonell 4-20mA sløyfe .
Tilpasset bruksområder R10x serien er den første serien der dette implementert . Den finnes i 3 ulike byggeformer tilpasset de ulike applikasjonen der de er tenkt benyttet . Med IO-Link som standard gir denne serien brukerne tilgang til funksjoner som valg av ulike driftsmodus i en og samme fotocelle . Eksempel på dette er bakgrunnsavblending , bakgrunns evaluering , vindusfunksjon og hysteresemodus . Ett produkt dekker
58 / 158 AMNYTT #4 2016 Pepperl+Fuchs utvikler sensorer med IO-Link som standard Mange har snakket mye om IO-Link og mulighetene dette gir i moderne produksjonsprosesser, men få har hittil tatt det i bruk. Årsakene til dette kan være mange, men en grunn har muligens vært at IO-Link har vært sett på som et tilleggsutstyr til standard sensorer og dermed med tillegg i prisen. I nye serier med fotoceller og ultralydsensorer fra Pepperl+Fuchs vil dette ikke lengre være tilfelle, IO-Link er inkludert som standard, med de fordelene det gir. Produktene blir dermed enkelt å implementere i In GW7G&BƖ6W"6V6&VRFg&VG77FW"&fVRF *6V6&B +7FF&BFVvƖW"V7FF&F6W'BFVv67L;GFW0bFRfW7FRWfW&L;&W"bWF67WG7G"66VV2WW&´gV62vv&V6fb66rfW&RFWBf6BWB7F'BF&GVFW"FW FVvVW"VVFW'BW"FvVvVƖvRƖ&VGFW"V67FW&VFR7FF&B2rBVFW 7G'VVF&ƖrFV斶6W"fРƖfW"GRW#G6R''V6,:VFW"FW"Ɩ&VGFW2W ffƖRrƖRG&gG6WGFV6RFvF7FƖr`g7FBr6WGGVFW"fv,:VFR7L;'&R;FvWBrR֖7B&VG&R&WWFW&&&WBVW7FW&rfFV6WFW"W6rb:VW&W7VFB :PFvFBf&Bv"w<:R&VG&R;FvWBVG&F6VB#6;fRF76WB''V6,:VFW #6W&VW"FVl;'7FR6W&VFW"FWGFRVVFW'BFVfW22VƖR'vvVf&W"F76W@FRVƖRƖ6VFW"FRW"FVB&VGFWBV@Ɩ67FF&Bv"FVR6W&V''VW&RFvrFgV6W"6frbVƖRG&gG6GW2Vr6RfF6VRV6VV :RFWGFRW"&w'V6f&VFr&w'V2WfVW&rfGW6gV6r7FW&W6VGW2WGB&GVBFVW