AMNYTT 4/2016 - Page 57

57 / 158 AMNYTT #4 2016 IO-Link som standard i nye fotoceller fra Pepperl+Fuchs Begrepet Industri 4.0 begynner å feste seg hos de fleste som arbeider innen automatisering. Foreløpig mest som teori og konseptstudier. Nøkkelordet i Industri 4.0 er kommunikasjon, og da ikke bare på systemnivå, men også på sensornivå. For å få til dette kreves det intelligens og et kommunikasjonsgrensesnitt i sensorene. Mange sensorer er allerede basert på mikroprosessorer, og det er små endringer som skal til for å løse kommunikasjonsutfordringene.