AMNYTT 4/2016 - Page 55

55 / 158 AMNYTT #4 2016 I min prosess må jeg ha pålitelige trykkmålinger, både lokalt og remote. OM JOHAN SVERDRUP-FELTET NÅ KAN DU DET Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1350 milliarder NOK. Vanndybden er 110 - 120 meter, reservoaret ligger på ca. 1900 meter. Feltet skal drives med kraft fra land. Offshore utslipp av klimagasser redusert med 80-90% sammenlignet med standard utbygging med gassturbiner på norsk sokkel. Investeringer for første fase antatt til 117 milliarder NOK (2015 kroner) Produksjonsstart er berammet til slutten av 2019. Feltet bygges ut i faser, den første utgjør et feltsenter med fire plattformer. Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland Blant de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne. Når produksjonen er på topp vil den utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon. Offshoreentreprenørkonsernet Aker Solutions har blitt Reduser utfordringene på vedlikehold relatert til trykkmålinger, få forbedret sikkerheten til operatøren og få kontinuerlig tilgang til trykkavlesningen med Emerson’s Wireless Pressure Gauge. Emerson’s velkjente piezoresistive sensorteknologi gir overtrykksbeskyttelse og flere barrierer mot prosessmediet for å øke pålitelighet og sikkerhet. Elektronisk overføring av data til lokal viser og statuslampe for feilindikasjon. WirelessHART® kommunikasjonen sender informasjonen videre til kontroll- og overvåkingssystem hvert minutt. Lær mer om produktet på EmersonProcess.com/Rosemount-Wireless-Pressure-Gauge eller ta kontakt med oss via Info.no@emerson.com tildelt en fem årskontrakt av Statoil for prosjektering og innkjøpsledelse (EPMA) på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, ifølge en melding, Avtalen er verdsatt til 4,5 milliarder kroner, og er en del av en tiårs rammekontrakt som annonsert i desember 2013, der Statoil har valgt å tiltre en opsjon. Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke. ©2016 Emerson Electric Co.