AMNYTT 4/2016 - Page 54

54 / 158 AMNYTT #4 2016 Dyktige medarbeidere med lang er erfaring er helt avgjørende for et godt resultat gave er å veie de forskjellige fordeler og ulemper opp mot hverandre. Omarhaug og Stormoen er enige i at alle parter i prosjektet har benyttet tilliten på en god måte for å komme frem til best mulige løsninger Stramt prosjekt Oppstarten av prosjektarbeidet for Krohne Instrumentation skjedd kort tid etter at avtalen undertegnet. Tidsrammen er svært stram, sier Stormoen. Faktisk ble oppstarten noe tidligere enn vi forventet og det ga oss noen utfordringer. Men med en erfaren arbeidsstokk fikk vi raskt på plass effektiv prosjektgruppe. Totalt med støttefunksjoner er om lag 10 personer engasjert i Johan Sverdrup prosjektet hos Krohne Instrumentation. Antallet høres kanskje ikke så stort ut, når vi tenker på hvor stort prosjektet er. Men det er dyktige fagfolk som har erfaring fra slike prosjekter som utgjør stammen i prosjektgruppen. I tillegg betyr den åpne samarbeidsfilosofien til Aker og Statoil mye for effektiviteten i prosjektet. Gode prosjektmedarbeidere I skrivende stund gjennomføres FAT (Faktory Acceptans Test) for flere delprosjekter. Oppstart for Krohne Instrumentations del var månedsskifte august september i 2015. I løpet av 2016 vil om lag 95 prosent av leveransene være fullført. Dette er en utrolig stram prosjektfremdrift. Men det ligger store kostnadsbesparelser i rask gjennomføring. Gode faglige løsninger er da avgjørende. Aker Engineerings evne til å ta beslutninger når foreligger forslag til nye løsninger har vært viktig for å kunne følge opp den stramme tidsplanen. Ved at engineeringsselskapet har bemannet prosjektet med svært dyktige fagfolk, har de lagt forholdene til rette for at det kan tas gode beslutninger. Erfaringen til Krohne Instrumentation er at den gode prosjektfremdriften i noen grad skyldes at Aker Engineering har vist stor evne til å ta ansvar og følge opp med gode og raske beslutninger.