AMNYTT 4/2016 - Page 53

53 / 158 utbyggings -og driftskostnadene i Nordsjøen, er den klare oppfatningen til Omarhaug og Stormoen. Fordel å delta tidlig i diskusjonene - Vi ønsket å komme så tidlig på banen som mulig i prosjektet for å kunne utnytte vår kompetanse og erfaring, forteller Stormoen. Jo tidligere vi er med i prosessen med å velge måleprinsipper og dimensjoner, dess mindre blir sjansen for å velge lite hensiktsmessige løsninger. Erfaringene er at både Statoil og Aker Engineering er svært åpne til å lytte til våre faglige innspill. Vi kjenner de forskjellige måleprinsippers fordeler og ulemper. Denne kompetansen er svært viktig å koble sammen med kunnskap om hvorledes driftsforholdene kan endre seg over tid. Dagens målere har gode spesifikasjoner over et bredere måleområde enn eldre utstyr. Dette forholdet AMNYTT #4 2016 gjør det noe enklere å velge gode løsninger. Men det er allikevel viktig å finne så optimale løsninger som mulig, for å få best mulig stabilitet i prosessen. Måleprinsipper har forskjellige fordeler. Coriolis målerne er kjent for å ha liten måleusikkerheter. I tillegg krever denne teknologien kortere rett strekk før og etter instrumentet enn andre instrumenttyper. Det tekniske kravet om mindre plass enn andre teknologier, er en fordel i offshore sammenheng. Plass og vekt er alltid en utfordring. Men elektromagnetiske mengdemålere har andre fordeler. Så sant et medium har en hvis ledningsevne, er elektromagnetisk måler et meget godt valg. Prinsippet tåler mye gass og partikler og har en høy ytelse Denne egenskapen kan ha store fordeler i olje og gassproduksjon. Spesialistenes opp-