AMNYTT 4/2016 - Page 52

52 / 158 AMNYTT #4 2016 Roar Stormoen styrer en liten men svært effektiv prosjektgruppe at avtalen omfatter alle aktuelle måleprinsipper for flow, sier Stormoen. I spesifikasjonen ligger det selvsagt føringer på hvilke løsninger som kan velges. Men hvis vi ser at andre måleprinsipper enn de som enklest kan utledes spesifikasjonen vil gi mer tilfredsstillende måleresultater, har det vist seg at Aker er svært lydhør til våre forslag. Jo tidligere vi kommer med i prosessen med å velge måleprinsipp, dess større mulighet er det for at vi kan finne en mest mulig optimal løsning i samarbeid med engineeringsselskapet. Vår erfaring er at vi både finner frem til bedre tekniske løsninger med dette tette samarbeidet, og at totalkostnadene blir lavere. Det gode samarbeidsmiljøet er med på å nå målsettingen om å redusere ” Vi ser en stor fordel i at avtalen omfatter alle aktuelle måleprinsipper for flow