AMNYTT 4/2016 - Page 51

AMNYTT #4 2016 Godt samarbeid er nøkkelen til suksess - Vi har levert instrumenter til alle plattformer i Nordsjøen 1981, forteller Eivind Omarhaug. Han er administrerende direktør i Krohne Instrumentation. Det har gitt oss bred og verdifull erfaring som utnyttes fullt ut i Johan Sverdrup prosjektet fase en. Han berømmer Aker Engineering & Technology AS for hvorledes de har ledet dette gigantprosjektet. Aker Engineering har vært svært dyktige til å finne rett person til oppgavene som skal utføres. Samarbeidet med de forskjellige aktørene er forbilledlig mener Omarhaug. - Johan Sverdrup vil sette standarden for den norske oljebransjen og spille en stor rolle i selskapets vekst i årene som kommer. Vi kommer til å gjøre alt vi kan og jobbe i tett samarbeid med feltets partnere for å sikre at utviklingen blir verdensledende, sa Aker Solutions-sjef Luis Araujo da selskapet ble tildelt kontrakten for prosjektering og innkjøpsledelse (EPMA) på Johan Sverdrup-feltet. Lydhør for faglige råd Roar Stormoen som er leder for Olje og gass virksomheten hos Krohne Instrumentation kan fullt ut bekrefte at samarbeidet mellom de forskjellige partnerne i prosjektet har fungert utmerket. Vår rammeavtale gjelder alle mengdemålere for hele prosjektet. Avtalen, som omfatter fire plattformer, for fase 1 av Johan Sverdrup prosjektet, er utarbeidet av Aker Engineering. Avtalen er utformet slik at den omfatter målere basert på forskjellige teknologier som differensial trykk, variabelt areal, elektromagnetisk, ultralyd, og Coriolis. – Vi ser en stor fordel i