AMNYTT 4/2016 - Page 45

45 / 158 AMNYTT #4 Smart, også uten uten styreskap I flere tiår har Bosch Rexroths intelligente drivløsninger bidratt til å utvikle innovative maskinkonsepter. Nye modulære konsepter for drivteknologi kan oppnås ved å benytte IndraDrive Mi enheten som installeres uten styreskap. 2016