AMNYTT 4/2016 - Page 42

42 / 158 AMNYTT #4 2016 Rem er noe bekymret for forståelsen for nødvendigheten av å utnytte ny teknologi tiltak som må gjøres. - Det mangler nok noe på reel oppfølging, mener Rem. Han viser til en undersøkelse som konkluderer med at: • 7 av 10 bedrifter mener digitalisering er avgjørende for bedriftens fremtidige konkurranseevne • 7 av 10 bedrifter har ennå ikke noen strategi for hvorledes digitalisering og Internett skal utnyttes i egen bedrift For å følge opp digitaliseringen og behovet for å ha systemer som dekker hele verdikjeden, fra design til service og vedlikehold, har vi utviklet en rekke løsninger. Med omlag 10 års erfaring med digitalisering av produksjonssystemer, har Siemens et bredt produktspekter. Rem nevner: • Programvare, dekker hele eller deler av produksjonslinjen • Kommunikasjon. Morgendagens løsninger er basert på integrasjon og sanntidsinformasjon. Kommunikasjon er helt avgjørende • IT sikkerhet. Både integrasjon, som omfatter • • • • egen og kunders verdikjede og skyløsninger setter nye krav til IT sikkerheten. Kontrollsystemer Instrumentering Skyløsninger Service Alle produktområdene blir mer og mer digitalisert, og kan enklere kobles sammen. – Ved å ta i bruk slike løsninger, som vi her har listet opp, kan bedriftene starte arbeidet med å utvikle digitale tvillinger, forteller Rem. Norsk industri har gode forutsetninger til å utnytte de digitale mulighetene. – Mulighetene må gripes nå, sier Rem. Hvis ikke vil andre nasjoner skaffe seg et forsprang, som det kan bli vanskelig å innhente. Vi må gi de ansatte de beste verktøy for å utvikle konkurransedyktige bedrifter. Vi på leverandørsiden er godt i gang med å utvikle gode løsninger. Nå må bedriftenes ledelse følge opp. Trår alle til, vil vi kunne utvikle gode fremtidige arbeidsplasser.