AMNYTT 4/2016 - Page 39

39 / 158 AMNYTT #4 2016 Nå tar bedriftene grep om digitaliseringen Godt over halvparten av norske industribedrifter mener det er nødvendig å ta i bruk digitaliserte løsninger, IIoT (Industrial Internet of Things), for å beholde eller øke egen konkurransekraft. Om lag 30 prosent er i dag ferd med å iverksette konkrete tiltak. Som så ofte tidligere har enkelte leverandører vært pådriver for å ta i bruk nye løsninger. En person som har gått i bresjen for å få norske bedrifter til å ta i bruk digitale løsninger er Håkon Rem. Han har vært pådriveren i prosjektet; Jakten på Norges smarteste industribedrift. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Siemens og Norsk Industri. At Siemens er en pådriver for digitalisering er ganske naturlig mener Rem. - For det første er digitaliseringskonseptet Industri 4.0 et tysk engasjement, sier Rem. Og for det andre har Siemens utviklet digitale konsepter og løsninger i om lag 10 år. Det var derfor naturlig for oss å ta en ledende rolle i det tyske engasjementet for å forbedre industriens konkurranseevne. Målsettingen har hele tiden vært å øke kundenes konkurransedyktighet. - Det gjelder vårt engasjement både i Tyskland og her i Norge, forteller Rem. - Med de digitale løsningene vil vi som leverandør ta større del i hele bedriftens verdikjede, mener Rem. Det er velkjent at norske bedrifter har høye kostnader, spesielt med hensyn på personell. Men med god utnyttelse av den høye kompetansen på medarbeidere er kostnadsforskjellen utlignet i mange bransjer. Men for å kunne kompensere or denne forskjellen må de ansatte få de beste verktøy, sier Rem. For de fleste bedrifter det løsningen i dag å utnytte Industi 4.0 eller IIoT teknologien i størst mulig utstrekning. Også for små bedrifter I Norge har vi noen fordeler, men også noen ulemper, med strukturen i industrien. De fleste bedrifter er små eller mellomstore. Det kreves ressurser, både finansielt og kompetansemessig, for å kunne utnytte digitaliseringen fullt ut. Men erfaringer viser at små og mellomstore bedrifter kan tre inn i den digitale verden uten for store kostnader.