AMNYTT 4/2016 - Page 38

38 / 158 Naturlig for oss å ta en ledende rolle Av Jan Eirik Schiøtz AMNYTT #4 2016