AMNYTT 4/2016 - Page 32

32 / 158

AMNYTT # 4 2016
gradering av programvaren . SD kortet stikkes bare på plass og så oppgraderes programmene svært enkelt .
Kostnadsreduksjonene med bruk av standard hyllevare viser seg på flere måter . På grunn av at det er færre komponenter , som tar mindre plass , går monteringsarbeidet raskere . Konfigurering eller endringer av programvare er enklere . Service og vedlikehold er forenklet . - Videre har vi erfart svært lav feilrate på de komponentene vi benytter , sier Henriksen . Han nevner spesielt fjærklemme teknologien . Med disse produktene har vi om lag 15 års erfaring . Og selv om miljøet om bord i et skip er røft , med både vibrasjoner og aggressivt miljø , funger de svært godt . Jeg kan ikke huske at vi har en enste garanti sak mot Wago .
Svein Henriksen og hans team hos Krohne Marine er overbevist om at standardisering er veien å gå
Disse forhold har gitt KROHNE Marine muligheten til kraftig å redusere egen utvikling av I / O elektronikk .

OM KROHNE Marine

KROHNE Marine er en verdensledende leverandør av skreddersydde løsninger for overvåking av tanker om bord i skip . Dert gjelder cargo- , ballast- , drivstoffeller andre salgs tanker . Løsningene er installert i alle slags skip , fra de minste

Om CARGOMASTER

CARGOMASTER systemet er en komplett løsning for overvåking av tanker i alle typer skip . Systemet gir status og alarmer og kan overføre data fra alle tanker til en moderne og brukervennlig programvare for visualisering . Sentralt i systemets er KROHNEs høy kvalitets nivå radar OPTIWAVE 8300 C Marine , som gir svært nøyaktige målinger . Systemet kan også overvåke pumper og skips dypgang ( mål på hvor dypt skipet stikker ) og integreres med andre systemer om bord i et skip . tankskip til de mest komplekse kjemikalieskip .
Forskjellige instrumenter og måleprinsipper kan bli benyttet og kombinert for å gi det best mulige resultatet . Nesten 1000 systemer er levert siden 1957 . KROHNE Marine leverte verdens første databaserte nivåmålingssystem for skip , i 1997 .
32 / 158 AMNYTT #4 2016 gradering av programvaren. SD kortet stikkes bare på plass og så oppgraderes programmene svært enkelt. Kostnadsreduksjonene med bruk av standard hyllevare viser seg på flere måter. På grunn av at det er færre komponenter, som tar mindre plass, går monteringsarbeidet raskere. Konfigurering eller endringer av programvare er enklere. Service og vedlikehold er forenklet. - Videre har vi erfart svært lav feilrate på de komponentene vi benytter, sier Henriksen. Han nevner spesielt fjærklemme teknologien. Med disse produktene har vi om lag 15 års erfaring. Og selv om miljøet om bord i et skip er røft, med både vibrasjoner og aggressivt miljø, funger de svært godt. Jeg kan ikke huske at vi har en enste garanti sak mot Wago. Svein Henriksen og hans team hos Krohne Marine er overbevist om at standardisering er veien å gå Disse forhold har gitt KROHNE Marine muligheten til kraftig å redusere egen utvikling av I/O elektronikk. OM KROHNE Marine Om CARGOMASTER KROHNE Marine er en verdensledende CARGOMASTER systemet er en komplett løsning for overvåking av tanker i alle typer leverandør av skreddersydde løsninger skip. Systemet gir status og alarmer og kan overføre data fra alle tanker til en moderne for overvåking av tanker om bord i skip. og brukervennlig programvare for visualisering. Sentralt i systemets er K $W2;FW'BvVFW"6&v&7BG&g7FfbРfƗFWG2l:R&F"DtdR32&R6v"7l:g'B;FvR:VƖvW"72РVW"G&R6w2FW";6vVRW FVWBw<:RfW'l:VRVW"r62Gvr:V :Rf"GB6WB7FW"p7FW'BR6w26g&FR֖7FPFVw&W&W2VBG&R77FVW"&&BWB6ࠧF6FFRW7BV6RV֖ƖW6ࠤf'6VƖvR7G'VVFW"r:VW&6W"&ƒ&VGFWBr&W'Bf :RvFWB&W7BVƖvR&W7VFFWBW7FV77FVW"W"WfW'B6FVSrव$R&RWfW'FRfW&FV2l;'7FPFF&6W'FRl:V:VƖw777FVf"6rࠠ