AMNYTT 4/2016 - Page 31

31 / 158 AMNYTT #4 2016 vi har hatt behov for. Det gjelder både med hensyn på opplæring og teknisk støtte i utvikling av løsninger. Faktisk har Wago utviklet PLS program spesifikt for vårt behov, forteller Henriksen. Ikke bare utviklet de løsning som tilfredsstiller våre behov, men de har tatt løsningen inn i sin produktportefølje. Det sikrer en god oppfølging og utvikling av programmene, noe som kommer oss og våre kunder til gode. I marine installasjoner må alt utstyr være skipsgodkjent. Dette forholdet har Wago skjønt og sørger for at alle produkter er sertifisert for bruk i marine installasjoner. I/O modulene har innebygget Ex barriere. Sammenlignet med tidligere løsninger gir dette store plassbesparelser. Det er ikke behov for å bruke rekkeklemmer og egen Zenerbarrierer. Nå klikkes bare I/O modulen på plass på skinnen i skapet. Mindre plasskrevende komponenter, med mer installasjonsvennlig design gir raskere montering. Samarbeidet mellom utvikler og komponentleverandør har fungert godt Standard komponenter gjør installasjonsarbeidet enkelt Bruk av hyllevare er lønnsomt I utvikling av nye løsninger ser vi at bruk av standard produkter, som Wagos, gir resultater. Videre forenkles servicearbeidet. Egenutviklede systemer blir etter hvert som tiden går og teknologien endrer seg vanskeligere å vedlikeholde. – Akkurat dette forholdet var en av hovedpoengene da vi begynte å se på bruken av standard hyllevare i våre løsninger, forteller Henriksen. Teknisk sett fungerte vårt egenutviklet elektronikk godt, men videreutvikling, oppgradering og service ble etter hvert komplisert. Nå er det komponentleverandøren, Wago, som står for teknologiutvikling. Nå kan vi rette vår egen utvikling mer mot økt funksjonalitet og mer brukervennlige løsninger. Videre så vi også at prisnivået til Wago var akseptabelt, sammenlignet med hva kostandene med egenutvikling gjaldt. Forenkler mange oppgaver I PLSene til Wago er det mulighet å benytte SD minnekort. Dette er en gir en stor forenkling ved opp-