AMNYTT 4/2016 - Page 30

30 / 158 AMNYTT #4 KROHNE Marine er ansvarlig for all virksomhet som retter seg mot den maritime virksomhet i KROHNE Group. KROHNE er en velrennomert instrumenteringsprodusent. I lokalene i Brevik, Norge, er det levert skipssystemer siden 1957. Overvåkingssystem for tanker er levert til skip over hele verden. Egenutvikling KROHNE Marine utviklet selv elektronikken som styrer innsamling av data fra målingene av fyllingsgraden i alle tanker om bord i et skip. Data som samles inn blir presentert i en egen operatørstasjon, men kan også overføres til andre systemer om bord. Det egenutviklede systemet fungerte godt og var svært driftssikkert. Men etter hvert erfarte KROHNE Marine at utviklings- og servicekostnadene økte. Dette er en vanlig erfaring med proprietære løsninger. – Vi begynte derfor å evaluere løsninger fra anerkjente leverandører, forteller Svein Henriksen. Han er både forskning- og utviklingssjef og servicesjef hos KROHNE Marine. En svært sentral medarbeider. Produktene vi ønsket å benytte måtte være hyllevare fra den leverandøren vi valgte å samarbeide med og samtidig tilfredsstille alle våre krav, Det gjelder spesielt skipsgodkjenning og sertifisering i eksplosjonsfarlige område. Systemet vårt skal ha Exia godkjenning. Videre må løsningen ha høy ytelse i dataoverføringen. Målsettingen vår med å se på standard produkter, var å erstatte vår egenutviklede elektronikk med I/Oer og PLSer fra en velrennomert leverandør. God oppfølging og support - Hos Wago fant vi en leverandør som tilfredsstilte alle våre krav, sier Jon Anders Eriksen. Han har ansvaret for PLS systemer hos KROHNE Marine. Samarbeidet har fungert svært godt slår representantene fra KROHNE Marine fast. - Vi har fått den hjelpen Hyllevare gir plassbesparende løsninger 2016