AMNYTT 4/2016 - Page 26

26 / 158 Engineeringsverktøyet gir utvikleren gode arbeidsforhold Funksjonene som er i utviklingsverktøyet er: • PLS programmering • Hardware konfigurering og oppsett • Kommunikasjonsoppsett • HMI • Komplett web server • Datalogging • Alarmhåndtering • Utvikler kan raskt hente frem aktuelle funksjoner uten å skifte skjermbilde Påvirket utvikling Unitronisc var lydhør for våre ønsker og utviklet løsninger som dekker våre behov. Resultatet av dette gode samarbeidet er at vi har en løsning som dekker kundenes behov. Kode kommunikasjonsløsninger gjør det også enkelt å integrere doseringsstasjonen med overordnede systemer. Denne integreringen legger forholdene til rette for at overordnede systemer styrer stasjonen. Enkelte av forslagene til ny funksjonalitet er blitt del av PLSenes standard funksjoner. Gode driftserfaringer HL. Skjongs systemer er pålitelige og enkle i drift. Erfaring visert at tiden som blir brukt på vasking og vedlikehold er redusert med denne løsningen. Gode kunnskaper om kundenes behov og utstyrets egenskaper er fundamentet i utviklingen av et meget effektivt system. HL. Skjong leverer vaskestasjoner til større fartøyer også. Fortsatt er det kontakten mot kundene, rederi eller verft, som av avgjørende for å få driftsoptimale løsninger. På grunn av de gode erfaringene med Unitronics PLSer og samarbeidet med Tormatic, benyttes som regel disse leverandørene i enklere applikasjoner. Avhengig av kundenes ønske integreres så doseringssentralen med overordnede systemer. Et eksempel på dette er samarbeider HL. Skjong har med MCS, Marine Control Services, når det gjelder større fartøyer. Til styring av doseringsstasjonen benyttes Unictonics PLSen, som kommuniserer med det overordnet skipsautomatiseringssystemet.