AMNYTT 4/2016 - Page 24

24 / 158 AMNYTT #4 2016 kjenner denne bransjen best. De har hovedansvaret for kundekontakt og salg. Ved at disse selskapene har et tett samarbeid og også god kontakt med leverandøren av kontrollsystemet, er grunnlaget lagt for en effektiv oppfølging av sluttkundens behov. Mange resepter Dosering av kjemikaler under rengjøring må være nøyaktig og dokumenterbar. Ombord i fartøyene er det som regel trang om plassen. Plassbesparende løsninger der derfor et viktig element. Doseringssentralen blir plassert i nærheten av kjemikaliebeholderne. For rengjøring kan det være opp til 20 forskjellige resepter, som for de største anleggene skal distribueres til nærmere 25 forskjellige soner. Det kreves et godt kontrollsystem for å håndtere dosering, distribuering og dokumentering av rengjøringsprosessene. Operatørene velger hvilken resept som skal benyttes og anleggssoner som skal rengjøres fra panelt på styreskapet. Doseringssentralen sørger så for at rengjøringen utføres riktig. Alle pumper i doseringsanlegget er frekvensstyrt og reguleres med flow målere. Kjemikaliene suges direkte opp fra beholderne. Sentralen blander deretter kjemikaliene ut i vann til angitt prosent og sender væsken ut til satellitter på anlegget. Systemet kan leverer opp til 210 l/ min med ferdig blandet væske. Blandingsprosenten justeres elektronisk enten lokalt eller remote. Kombinerer flere fagfelt Stasjonene blir bygget hos Hydraulic Support. Thomas Götz og Lars Jacobsen er ansvarlig for denne virksomheten. De har god erfaring med å bygge slike anlegg og kjenner godt teknologien bak de enkelt komponenter som ventiler, pumper, frekvensomformere og Alt prosessutstyr må tåle aggressivt miljø og være i hygienisk utførelse pneumatikk. I tillegg har selskapet også kunnskaper om PLS-systemer. Tilbakemeldingene fra sluttbrukerne er gode forteller Götz og Jacobsen. HMIen er intuitiv og svært brukervennlig. Erfaring viser at personellet om bord på skipene tar til seg nødvendig kunnskap om anlegget ganske raskt. Etter en kort innkjøringsfase fungerer doseringssentralen godt. Valg av resepter og hvilke anleggsdeler som skal rengjøres går raskt. Alt hentes enkelt frem fra biblioteket i PLSen via panelt på døren til styreskapet. Når valgene er utført sørger kontrollsystemet for at al le oppgaver utføres og dokumenteres. Når rengjøringsprosedyrene er fullført, er det en egen prosedyre for å rense anlegget for eventuelle kjemikalierester.