AMNYTT 4/2016 - Page 23

23 / 158 Kundens behov i sentrum AMNYTT #4 2016 Panelet gir intuitiv informasjon til brukerne Når nye løsninger skal utvikles er det viktig at alle involverte parter kjenner de forskjellige behovene i utviklingskjeden. Doseringsstasjonen til HL. Skjong er et eksempel på godt samarbeid mellom kunde, og prosess- og kontrolleverandør. Doseringsstasjonen må tilfredsstille de strenge hygieniske krav som stilles i næringsmiddelproduksjon som fiskeoppdrett er, og samtidig være produksjonsmessig effektiv. Lars Jacobsen fra Hydraulic Support har bred automatiseringsbakgrunn, som er sentralt for effektiv produksjon av doseringssentralene HL.SKJONG er prosessleverandør av systemer og utstyr for manuell og automatisk vask i industriell næringsmiddelproduksjon. Løsningene brukes blant annet ombord i brønnbåter, fiskebåter og andre fartøy som er avhengig av rengjøring for å fungere optimalt. Oppdrettsnæringen er underlagt de samme hygieniske krav som næringsmiddelprodusent. For å kunne tilby kosteffektive systemer samarbeider HL. Skjong tett både med kundene og leverandørene. Produsenten av doseringssentralen er Hydraulic Support. Dette selskapet har god kompetanse innen hydraulikk og automatisering. Samtidig har selskapet kunnskaper om fiskeoppdrettsnæring. Men det er HL. Skjong som g