AMNYTT 4/2016 - Page 19

 En bedre verden gjennom integrasjon 19av/ 158 bærekraftige løsninger AMNYTT #4 2016 Mer effektiv, sikker og miljøvennlig produksjon vil redusere utslippene av klimagasser. Goodtech tilbyr et bredt spekter av tjenester innen elektro, automatisering og miljø- og industriteknologi. Vi leverer alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale, løpende oppdrag Goodtech har om lag 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland. Våer kjernekompetanse er innen automatisering, Industriell IT, maskin- og prosessteknikk, samt miljøteknologi. Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet www.goodtech.no