AMNYTT 4/2016 - Page 18

Pressemeldinger Stor Milepæl for IKM Subsea AS IKM Subsea har gleden av å kunne informere om at vi er tildelt en service kontrakt for ROV og Subsea tjenester på Visund og Snorre B for Statoil. Kontrakten har en varighet av 10 år med en kontraktsverdi for IKM oppimot 0,75 milliard kroner i omsetning over denne kontraktsperioden. Kontrakten kan videre forlenges med en varighet av 15 år. Kontrakten representerer en særdeles viktig milepæl for IKM og er en bekreftelse på at selskapet er en kvalifisert teknologileverandør. Kontrakten forventer å ha operasjonelle utfordringer så vel som teknologiske nyvinninger. For første gang i historien har Statoil og IKM gått sammen om å utvikle et såkalt RROV konsept (RROV=Residential ROV). En RROV er et ROV fartøy som er permanent installert på havbunnen, og blir fjernoperert fra land. Vi er av den oppfatning at denne teknologien vil være en trendsetter for fremtidige ROV kontrakter og ville kunne lede til både operasjonelle og kostbesparende fordeler for operatørselskapet sammenlignet med eksisterende ROV konsepter/ kontrakter.