AMNYTT 4/2016 - Page 17

17 / 158 kjøring av det nye anlegget. En av kjernekompetansene til systemintegratorselskapet er sikkerhet og barrierestyring. Denne kompetansen var et viktig poeng da Wintershall Norge valgte Goodtech Project & Services som integrator. I utgangspunktet ble ikke Consilium vurdert som aktuell teknologileverandør. Men da Wintershall Norge fikk presentert Consiliums SIL 2 system, så oljeselskapet at denne produsentens teknologi var god og svært fleksibel. Selv om oljeselskapet ønsket å åpne for konkurranse, ønsket man ikke å skifte detektorer. Goodtech Project & Services kontaktet oppdragsgiver og fikk de til å akseptere Consilium som leverandør. Med sin lange erfaring fra skipsinstallasjoner hadde Consilium et meget godt utgangspunkt for å utvikle en løsning som er tilpasset olje og gass installasjoner. CFD5000 er et fritt adresserbart brannvarslingsanlegg som er SIL 2 sertifisert av TÜV Nord. Systemet er modulbasert og fungerer uten bruk av PLS. Det er vagt en åpen protokoll for kommunikasjon, Profisafe. Dette valget er med på å sikre fleksibilitet. Consilium sin engen FSK kommunikasjon er meget robust og gjør denne teknologien det mulig å benytte eksisterende kabling. Et avgjørende poeng med hensyn på at eksisterende infrastruktur skulle beholdes. Anlegget er også fritt adresserbart. Det betyr at detektorer fritt kan skiftes ut med gjenbruk av tagg info. Consilium kan levere sensorer som er EX godkjent, eller uten. Det gir fleksibilitet i valg av utstyr til de forskjellige soner på en plattform. AMNYTT #4 2016 «Dette er en viktig milepæl for Consilium og vår SIL 2-prosjektet, etter flere år med store investeringer og målrettet arbeid av våre avdelinger i R & D, kvalitet, salg og markedsføring, prosjektering, produksjon og andre relevante funksjoner. Hvert trinn av prosjektet vil følges tett av Consilium, for å sikre en vellykket leveranse i samsvar med kvalitet og sikkerhet, «sier Ove Hansson, CEO. Første sertifiserte integrator Goodtech er den første integrator som har blitt opplært og sertifisert for Consilium CFD5000 system. Winthersall prosjektet har stor oppmerksomhet rettet på kostnader og gjenbruk. Men det er like viktig å sikre at sikkerheten er fullt ut tatt vare på. Consilium vil installere to branndeteksjonssystemer på 10 etasjer, under normale driftsforhold på plattformen. I dette ettermontering prosjektet vil Consilium bruke eksisterende infrastruktur og også gjenbruke og minimere oppdateringer til dokumentasjonen. Positive tilbakemeldinger I siste halvdel av august ble det første branndeteksjonssystem idriftsatt og overlevert Wintershall. Alt gikk som planlagt. Det gjaldt både fremdriftsplan for installasjon og idriftssettelse. Anleggets funksjonalitet var også som planlagt. Så langt har Goodtech og Consilium kun mottatt positive tilbakemeldinger fra kunden Resten av systemet er planlagt installert i oktober.