AMNYTT 4/2016 - Page 135

Nye produkter UPDATE 3|16 KNX-installasjonsklemmer Profinet-busskobler for Axioline F Axioline-porteføljen har blitt utvidet med to nye Profinet-busskoblere. Modulen AXL F BK PN SCRJ tillater kommunikasjon via optiske fibre i omgivelser som er utsatt for forstyrrelser. Med den fiberoptiske teknikken kan lange strekninger dekkes med høy EMCbeskyttelse. For bruk under spesielle betingelser og i eksplosjonsfarlige omg ivelser finnes det nå en XC-variant av AXL-busskobleren. Blant Profinet-applikasjonene utgjør AXL F BK PN XC bindeleddet mellom Axioline-Fsystemet og Ethernetsystemet på overlagret nivå. Installasjonsboksen blir fort trang, spesielt når det dreier seg om en stjerneformet kabling av KNXbussystemet. De fargekodede toetasjesklemmene fra PTTBS 1,5/S-serien er 3,5 mm smale og tillater en tydelig optisk tilordning av klempunktene etter fargen på lederne. Selv om det for 1,5/S dreier seg om en toetasjesklemme, får den lett plass under boksdekselet. Den hvite basisfargen på klemmene skiller KNXbussledningene optisk fra lastledningene i installasjonsboksen. Modulære elektroniske hus Parametriserbar strømforsyning Det elektroniske huset MEIO tilbyr nye husvarianter og tilbehør til oppbygging av et komplett system av kontroller, busskobling og enkeltvise I/O-moduler. Forskjellige utforminger og tilkoblingsteknikker tillater ekstra fleksible systemløsninger. Hus i breddene 37,6 mm og 75,2 mm kan huse kretskort loddrett og vannrett og tilbyr store frontflater for valgfrie displayer, betjeningselementer og datagrensesnitt. Varianter i L-form tillater dessuten enkel integrering av RJ45 eller D-Subtilkoblinger. For Quint Power strømforsyning kan meldingsterskler og karakteristika konfigureres trådløst via det integrerte NFC grensesnittet ved bruk av smarttelefon eller nettbrett. Den integrerte teknologien Selective Fuse Breaking (SFB) leverer seks ganger så mye nominell strøm på inntil 15 millisekunder og utløser samtidig standard vernebrytere selektivt. For systemutvidelser brukes en statisk boost med opptil 125 prosent av den nominelle strømmen. En dynamisk boost med opptil 200 prosent av nominell strøm i inntil fem sekunder er også tilgjengelig for å starte tung last. phoenixcontact.no/update 21