AMNYTT 4/2016 - Page 134

20 Applikasjoner UPDATE 3|16 visualiseringselementene. Trusted Wireless 2.0 er spesielt konstruert for en pålitelig. utveksling av data og signaler over store avstander. Det egner seg derfor godt til bruk på broen. I tillegg er det enkelt å betjene Radiolinesystemet. Inn og utgangene til radiomodulene tilordnes hverandre ved å dreie på et riflet hjul på enhetene. Brukeren trenger altså ikke å foreta programmeringer. Radioline overfører samtidig både I/ Osignaler og serielle data, noe som gjør at radio- mot overspenninger, uten at overføringssignalet ble påvirket, takket være den høye båndbredden på adapterpluggen. Automatiseringsspesialistene i det nederlandske datterselskapet Phoenix Contact BV overtok alle programmeringsoppgavene i henhold til spesifikasjonene fra ÆVO. Minikontrolleren AXC 1050 ble programmert i et standardisert språk i henhold til IEC 61131-3. Den internasjonale standarden for programmerbare logiske kontrollere (PLS) standardiserer programmeringsspråk, kommandosetninger og strukturer for automatiseringssystemer. Derfor kan de opprettede programmene lettvint porteres på forskjellige plattformer og brukes der. Medarbeiderne i det nederlandske datterselskapet til Phoenix Contact har i tillegg konfigurert Radiolineradioløsningen og koblet det til styresystemet. Knowhow ved infrastrukturapplikasjoner I koblingsskapet i kontrollsentralen ble det også montert I/O-moduler fra Axioline-systemet i tillegg til minikontrolleren AXC 1050 systemet kan brukes på mange forskjellige måter. En ytterligere fordel er at forskjellige nettverksstrukturer kan implementeres fra punkttilpunkt-forbindelser og opp til meshnettverk. Feiltoleranse, takket være intelligent overspenningsvern For hvert displaypanel som er festet på Erasmusbroen har ÆVO installert en punkt-til punkt-forbindelse til hver sin retningsantenne på taket til kontrollsentralen. Til de seks visualiseringselementene ble det også installert retningsantenner som mottar de serielle signalene, slik at den beregnede seilingshøyden kan vises. For å forhindre overspenningsskader, for eksempel i forbindelse med lynnedslag, og på den måten øke feiltoleransen, ble de koaksiale signalgrensesnittene sikret med adapterplugger med Lambda/4-teknologi. Med dette utstyret kunne overføringsutstyret effektivt beskyttes Ulike komponenter og systemer fra porteføljen til Phoenix Concact er brukt for å visualisere den maksimale seilingshøyden. Den riktige løsningen av oppgavene i Rotterdam ble utviklet takket være kombinasjonen av medarbeidernes omfattende ekspertise om infrastrukturapplikasjoner, og ÆVOteamet. I henhold til Site Acceptance Test ble hele applikasjonen integrert i det regulære vedlikeholdet og 24/7nødsituasjonstjenesten til ÆVO. Arno Martin Fast phoenixcontact.no/update