AMNYTT 4/2016 - Page 133

UPDATE 3 | 16 Applikasjoner
19

Så klaffer det også med broen

Minikontrolleren AXC 1050 i bruk på Erasmusbroen i Rotterdam

Ikke alle skip kan til enhver tid passere under Erasmusbrua . For å unngå skader på fartøy og byggverk visualiserer visningspaneler den aktuelle maksimale seilingshøyden . De nødvendige dataene mottar panelene fra minikontrolleren AXC 1050 via radiosystemet Radioline – begge deler fra Phoenix Contact .
DErasmusbroen er totalt 802 meter lang og veier 6800 tonn . Innkjøringen fra sør kan vippes opp slik at høye skip kan passere under broen . Resultatet er Europas tyngste klaffebro . Den maksimale seilingshøyden , som avhenger av den aktuelle vannstanden , kan skipsmannskapet avlese på seks skjermer . Byggingen av Erasmusbroen startet i 1994 og ble ferdigstilt to år senere . Gjennom hele byggeprosjektet deltok den nederlandske bedriften ÆVO B . V . på prosjektet . ÆVO har fått en fireårs vedlikeholdskontrakt med byen Rotterdam for det elektriske anlegget på broen , slusene og Maas tunnelen . Richard Hecker , ansvarlig prosjektleder hos ÆVO , jobber med modernisering av styringsteknikken samt overføringen av de aktuelle maksimale seilingshøydene på displayene .
På grunn av det mangeårige samarbeidet med det nederlandske datterselskapet til Phoenix Contact har han utarbeidet en løsning som til fulle imøtekommer kravene til operatøren .
Vedlikehold av displaypaneler og kontrollsenter
Allerede i 2000 ble et prosjekt for registrering og visning av den aktuelle maksimale seilingshøyden planlagt og gjennomført . Slik skulle kapteinene på de passerende skipene kunne avgjøre om de kunne seile under den lukkede broen eller om de heller skulle vente på at broen ble vippet opp . DHevebroen løftes opp to ganger om dagen til fastlagte tider samt ved behov . Systemet som i sin tid ble installert var kabelfestet , feilutsatt og omfattende å vedlikeholde . Etter flere lynnedslag etterfulgt av overspenninger ble denne løsningen ødelagt i 2014 . Department Manager Maintenance i Rotterdam ga da bedriften ÆVO i oppdrag å modernisere systemet .
Sammen med automatiseringsteamet til Phoenix Contact analyserte ÆVO medarbeiderne det eksisterende konseptet og utviklet en løsning basert på den nyeste teknologien . Men de eksisterende displayene på stedet skulle beholdes . I tillegg var det nødvendig å koble dem til det nye kontrollsenteret . Seriell kommunikasjon med de seks visualiseringselementene ble en utfordring i løpet av prosjektet . Det forelå ingen dokumentasjon med informasjon om det eksisterende konseptet eller om styringen av visningene . Derfor måtte man i starten av prosjektet finne ut litt etter litt hvordan visualiseringselementene kunne aktiveres . Spesialistene fant da ut hvilke komponenter fra Phoenix Contact som egnet seg best til oppgaven . Trådløs videresending av den beregnede verdien
Det aktuelle havnivået blir registrert av to trykksensorer , omvandlet til en analog verdi og sendt videre derfra til den analoge inngangsklemmen AXL F AI4 . Som en del av Axioline stasjonen leverer inngangsklemmen dataene deretter til minikontrolleren AXC 1050 , som evaluerer dem . Den maksimale seilingshøyden , som nå vises på displayene , er den beregnede differansen mellom havnivået og Erasmusbroens totale høyde . For seriell dataoverføring til visualiseringselementene er AXC 1050 utvidet med den serielle kommunikasjonsmodulen AXL F RS UNI , som sender den kalkulerte verdien til seilingshøyden som serielt signal til de seks displayene .
ÆVO og Phoenix Contact har bestemt seg for Radioline systemet , som bygger på radioteknologien Trusted Wireless 2.0 , for å videresende de serielle signalene til
Richard Hecker ist bei ÆVO als Projektleiter für die Integration der Mess- und Anzeigesysteme tätig
Applikasjoner UPDATE 3|16 Så klaffer det også med broen Minikontrolleren AXC 1050 i bruk på Erasmusbroen i Rotterdam Ikke alle skip kan til enhver tid passere under Erasmusbrua. For å unngå skader på fartøy og byggverk visualiserer visningspaneler den aktuelle maksimale seilingshøyden. De nødvendige dataene mottar panelene fra minikontrolleren AXC 1050 via radiosystemet Radioline – begge deler fra Phoenix Contact. DErasmusbroen er totalt 802 meter lang og veier 6800 tonn. Innkjøringen fra sør kan vippes opp slik at høye skip kan passere under broen. Resultatet er Europas tyngste klaffebro. Den maksimale seilingshøyden, som avhenger av den aktuelle vannstanden, kan skipsmannskapet avlese på seks skjermer. Byggingen av Erasmusbroen startet i 1994 og ble ferdigstilt to år senere. Gjennom hele byggeprosjektet deltok den nederlandske bedriften ÆVO B.V. på prosjektet. ÆVO har fått en fireårs vedlikeholdskontrakt med byen Rotterdam for det elektriske anlegget på broen, slusene og Maastunnelen. Richard Hecker, ansvarlig prosjektleder hos ÆVO, jobber med modernisering av styringsteknikken samt overføringen av de aktuelle maksimale seilingshøydene på displayene. På grunn av det mangeårige samarbeidet med det nederlandske datterselskapet til Phoenix Contact har han utarbeidet en løsning som til fulle imøtekommer kravene til operatøren. Vedlikehold av displaypaneler og kontrollsenter Allerede i 2000 ble et prosjekt for registrering og visning av den aktuelle maksimale seilingshøyden planlagt og gjennomført. Slik skulle kapteinene på de passerende skipene kunne avgjøre om de kunne seile under den lukkede broen eller om de heller skulle vente på at broen ble vippet opp. DHevebroen løftes op [\HY[[\YHY\[]YZ݋\[Y]HH[YH[[\\X[\] Z[]]Y][H0HYZZK]\\H[YY]\[]ݙ\[[\H[H0ۚ[[0[YH M \\Y[X[Y\XZ[[[HH\[HHHYY[0ᕓHY0H[\\\H\[Y] [[Y[YY]]X]\\[X[Y][[^۝X[[\\H0ᕓYY\ZY\B]Z\\[Hۜ\]]Z][0ۚ[\\0H[Y\HZۛY[Y[HZ\\[H\^Y[H0HY][BZ\ˈH[Y\][Y0H؛H[B[]YH۝[\] \Y[[][Z\ڛۈYYHZ\X[\\[[[Y[[HH[]ܙ[H0]]ڙZ] ]ܙ[0H[[[\ڛۈYY[ܛX\ڛۈH]Z\\[Hۜ\][\H\[[]\ۚ[[K\܈p]HX[H\[]ڙZ][H]]]\]ܙ[\X[\\[[[Y[[H[HZ]\\˂\X[\[H[H][H\ۙ[\B[^۝XHYۙ]Y\[][Y0Y\\[[][\YۙYH\Y[]ZY[H]]Y]\Y\\]Z[ܙ\][][[[[\H[Y\H\H[[[[H[[[[Y[VRM H[[]^[[\\ڛۙ[]\\[[[[Y[]Y[H\]\[Z[Z۝\[V L L H][Y\\[K[XZ[X[HZ[[0Y[HH\\0B\^Y[K\[\YۙYHY\[[Y[B]]Y]\\]\؜[[H0YK܂\Y[][ݙ\[[\X[\\[[[Y[[H\V L L]Y]YY[\Y[B[][Z\ڛۜ[[[VSKB[\[[[\H\Y[[Z[[0Y[H\Y[Yۘ[[HZ\^Y[Kᕓ[^۝X\\[]Y܂Y[[\\[Y] HY\0HY[ZۛY[\Y\[\ ܈0BY\\[HH\Y[HYۘ[[H[X\X\\ZBᕓ[ڙZZ]\YH[Yܘ][ۈ\Y\H[[ZY\\[YH0Y‚NB