AMNYTT 4/2016 - Page 131

LNK LAN 1.1
ACT
USB
RUN / PROG
MRESET
STP
SYNC
LNK LAN 1.2
ACT
LNK LAN 2
ACT
RFC 460 PN 3TX Ord . No 27 00 784
DISPLAY
24 VDC + –
LINK
LINK
X1
X2
X3
ACT
ACT
PROFICLOUD
BF SF
D
SD-CARD
RUN FAIL DBG
RUN / PROG
STOP MRESET
UI a 0 1 2 3 4 5 6 7
DI32 / 1 2688035
X1
9 10 11 12 13 14 15 16
D 00 01 02 03 04 05 06 07
UI 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37
a1 00 01 02 03 04 05 06 07
a2 10 11 12 13 14 15 16 17
b1 20 21 22 23 24 25 26 27
b2 30 31 32 33 34 35 36 37
LINK ACT
LINK
UL a1
a2
X1
X2
X3 b1
b2
ACT
BF SF
ONL
SD-CARD
PROG
DREG
RUN FAIL DBG D E
CLOUD
UI a 0 1 2 3 4 5 6 7
DI32 / 1 2688035
X1
9 10 11 12 13 14 15 16
D 00
01 02
03 04
05 06
07
UI 10
11 12
13 14
15 16
17
20 21
22 23
24 25
26 27
30 31
32 33
34 35
36 37 a1 00
01 02
03 04
05 06
07 a2 10
11 12
13 14
15 16
17 b1 20
21 22
23 24
25 26
27 b2 30
31 32
33 34
35 36
37
LINK ACT
LINK
UL a1
a2
X1
X2
X3 b1
b2
ACT
BF SF
ONL
SD-CARD
PROG
DREG
RUN FAIL DBG D E
CLOUD
UI a 0 1 2 3 4 5 6 7
DI32 / 1 2688035
X1
9 10 11 12 13 14 15 16
D 00
01 02
03 04
05 06
07
UI 10
11 12
13 14
15 16
17
20 21
22 23
24 25
26 27
30 31
32 33
34 35
36 37 a1 00
01 02
03 04
05 06
07 a2 10
11 12
13 14
15 16
17 b1 20
21 22
23 24
25 26
27 b2 30
31 32
33 34
35 36
37
UPDATE 3 | 16 Teknologi
17 til å knytte aktuelle og fremtidige værdata til programprosessen . Dette er relevant for eksempel for vindkraft og solcelleanlegg .
Grensesnitt for nye forretningsmodeller
I samarbeid med IT tjenestetilbydere utvikler Phoenix Contact nå flere tjenester som blir tilgjengelige via et åpent datagrensesnitt . De er startskuddet for mange spennende muligheter til å lansere innovative forretningsprosesser som ofte kalles business intelligence .
I løpet av året vil Phoenix Contact gjøre programvaren Development Kits tilgjengelig , som brukeren kan bruke til å programmere sine egne Proficloud enheter . En virtuell enhet kan da for eksempel bare være et bindeledd mellom Proficloud og andre skyer og kan bruke MQTT * som mekanisme for dette .
Omfattende beskyttelse mot uberettiget tilgang
For å gjøre utvekslingen og lagringen av data så sikker som mulig er hele kommunikasjonen til Proficloud-koblinger og enheter fra og til Proficloud kryptert gjennom TLS ( Transport Layer Security ). Det er en allment anerkjent sikkerhetsstandard som også benyttes i forbindelse med nettbanktjenester .
Som et ekstra sikkerhetstiltak er Proficloudenhetene programmert slik at de bare oppretter en utgående linje og ikke reagerer på uautoriserte henvendelser fra Internett . Et hovedpoeng for Phoenix Contact under utviklingen var å lagre så lite data som mulig . Det ble også tatt hensyn til at applikasjonen oppfyller kravene i den tyske personvernloven . All data som overføres i forbindelse med skyløsningen , lagres derfor i Tyskland .
Også selve Proficloud enheten , en boks PC , er konstruert slik at den gir best mulig sikkerhet . Unødvendige grensesnitt som kan brukes til manipulasjon , slik som USB porter eller serielle grensesnitt , er utelatt , og en spesiell , sikkerhetsoptimalisert programvare installert .
SSelv nettapplikasjonen for parametrisering og konfigurering av Proficloud videresendes via HTTPS ( HyperText Transfer Protocol Secure ) til brukeren . På den måten er den sikret mot uberettiget tilgang . Christoph Manegold
phoenixcontact . no / update
* Message Queue Telemetry Transport ( MQTT ) – en åpen meldingsprotokoll for maskin til maskin kommunikasjon ( M2M ), i praksis en standard i kommunikasjonen til Internet of Things ( IoT )
Eksempel på oppbygging av en skyløsning
DI16 / 4
2688022
X4 : USB X5 : USB
X3 : Internet X2 : PROFINET
ERROR ONLINE CF PWR
X1 : PWR 24VDC
1 2 3
PC
Profinet- Steuerung
Lokale Profinet- I / O-Station
Cloudkoppler
Gesicherte TLS-Verschlüsselung
DI16 / 4 2688022
DI16 / 4 2688022
Dezentrale Profinet-Station
Dezentrale Profinet-Station
Teknologi UPDATE 3|16 til å knytte aktuelle og fremtidige værdata til programprosessen. Dette er relevant for eksempel for vindkraft og solcelleanlegg. Grensesnitt for nye forretningsmodeller I samarbeid med ITtjenestetilbydere utvikler Phoenix Contact nå flere tjenester som blir tilgjengelige via et åpent datagrensesnitt. De er startskuddet for mange spennende muligheter til å lansere innovative forretningsprosesser som ofte kalles business intelligence. I løpet av året vil Phoenix Contact gjøre programvaren Development Kits tilgjengelig, som brukeren kan bruke til å programmere sine egne P &f6VFVWFW"Vf'GVVVWBFf V6VV&&Rl:g&RWB&FVVFBV&f6VBrG&R6W"r''VREB6ЦV6Rf"FWGFRࠤfGFVFR&W6GFV6RBV&W&WGFvWBFvpf" :Rv;&RWGfV6ƖvVrw&vVbFF<:P6W"6VƖrW"VRV斶6VF&f6VBֶ&ƖvW"rVWFW"g&rF&f6VB'FW'BvVD2G&7'BW 6V7W&GFWBW"VVBW&VB6W&WG77FF&B6w<:R&VGFW2f&&FV6RV@WGF&FVW7FW"ࠥ6WBV7G&6W&WG7FFW"&f6VFVWFVR&w&W'B6ƖBFR&&R&WGFW VWF|:VVFRƖRrR&VvW&W" :PVWF&6W'FRVfVFV6W"g&FW&WGBW@fVGVrf"V旂6F7BVFW WGfƖvVf" :Rw&R<:RƗFRFF6VƖrFWB&Rw<:RFGBV7FBƖ6VgW"&fVRFVG6RW'6fW&fVFF6fW&l;&W2f&&FV6RV@6;6vVw&W2FW&f"G6Bw<:R6VfR&f6VFVWFVV&52W 7G'VW'B6ƖBFVv"&W7BVƖr6W&WBV;GfVFvRw&V6W6GB6''VW2FV66Ɩ6U4''FW"VW"6W&VPw&V6W6GBW"WFVGBrV7W6V6W&WG6FƗ6W'B&w&f&R7FW'B56VbWGFƖ6Vf"&WG&6W&prfwW&W&rb&f6VBfFW&W6VFW2fEE2W%FWBG&6fW"&F66V7W&RF''VW&V :RFV:WFVW"FV6&WBBV&W&WGFvWBFvr6&7FVv@V旆6F7BWFFPV6VV :R'vvpbV6;6p(*5@Ĕ䰥%T$p"2BRbpD5 5@5@@T#3#3  # 3  000#030@@#@3@0 #$dU@"2BR`T@PPP#P3P``#`3``p  0@P`p#### #0#@#P#`#ppp#p3p# 333 303@3P3`3p3FW&W@%TdD$p0 U4 D3"#c3P$d4T@@$d2Cc5E&B#rs@䰠CU4 SU4 5@$`4`䰠5@Db@#c# 䰠U%$"ĔR4`Ĕ䰠u"#EdD0u 5E$U4U@4B4$@%T$p5D#B`dD0050$U4U@( 0&fWE7FWVW'VpP&fWD7FFࠤ6VFW vW66W'FPD2fW'66;76VVp5@Ĕ䰠5@$`4`%TdD$p@P@T0Ĕ䰠#3#3  # 3 00#030@@#@3@PP#P3P``#`3` 0@P`p  0@P`p#### #0#@#P#`#p# 333 303@3P3`3p4T@ # # E$TpFWVG&P&fWB7FFࠥ%TdD$p@P"2BR`T@T 0@PPP#P3P``#`3``p  0@P`p#### #0#@#P#`#p# 333 303@3P3`3p0$p##$`4`pp#p3p4B4$@D3"#c3P5@"2BR`TDb@#c# D3"#c3PT"2BRbpDb@#c# Ĕ䰠5@Ĕ䰠"2BRbp W76vRVWVPFVVWG'G&7'@EB( 2V :WVVFw7&Ff 6F6শV斶6$Ғ&62V7FF&BV斶6VFFW&WBbFw2B#3  # 3 00#030@@#@3@pp#p3p4B4$@$pT#34T@## # # E$TpFWVG&P&fWB7FFࠣp