AMNYTT 4/2016 - Page 130

16 Teknologi UPDATE 3|16 Kom i gang med IoT Automatisering over landegrensene med Proficloud For mange av de som programmerer maskiner og systemer i automatiseringsteknologien er forestillingen om å integrere tjenester fra Internett i programmene sine, eller å prosjektere på tvers av steder, mildt sagt fortsatt en dristig visjon. Proficloud utvider det lokale Profinetnettverket med internettbaserte tjenester i de vante programmeringsomgivelsene og gir mulighet for kommunikasjon på tvers av steder. Profinet er en av kommunikasjonsstandardene i automasjonsteknologien som er i raskest vekst. For å kombinere fordelene til sanntid Ethernetprotokollen med de tallrike mulighetene i cloudteknologien har Phoenix Contact utviklet Proficloud. Der hvor man tidligere måtte håndtere kompliserte programmeringsgrensesnitt og funksjonsanrop, ser man nå bare nye virtuelle enheter i bussoversikten i PLSprogrammeringsomgivelsene, slik som PC Worx eller TIAportalen til Siemens. Programmereren kan åpne den som enhver annen Profinetenhet og koble til sitt eget program. Hva som er mulig med Proficloud, demonstrerte Phoenix Contact på årets messe i Hannover. Messestanden hadde et system for automatisk montering av printmoduler som var tilkoblet Proficloud. Ved å koble sammen prosessdataene inne i PC-ens programmeringsomgivelse Worx, kunne man enkelt integrere en smartklokke i Profinetsystemet, som igjen var tilkoblet Proficloud. Systemet sendte pushmeldinger til displayet på håndleddet til medarbeideren når maskinen startet eller stoppet, og informerte om driftstilstanden. I tillegg ble reelle produksjonsanlegg fra Bad Pyrmont tilkoblet og livedata hentet opp fra cloud. Men den lett installerbare mobile innhentingen av data fra systemet er bare ett aspekt. Nye betjeningsog analysekonsepter Med Proficloud kan man også på en enkel måte sende maskindata til bigdatadatamaskiner i skyen, få gjennomført komplekse beregninger der, og tilbakeføre resultatene. Dette åpner opp for interessante perspektiver, eksempelvis for nye tilstandsbaserte vedlikeholdskonsepter. Dataene fra systemet registreres av den virtuelle Proficloudenheten via Profinetprotokollen, analyseres i skyen og sendes så tilbake til systemet og operatørene sammen med de respektive handlingsanbefalingene Det finnes også en værenhet som kan brukes