AMNYTT 4/2016 - Page 129

UPDATE 3 | 16 Teknologi
15 eller kontorrom . Dermed oppnår man en konsistens som strekker seg fra sensoren og til bedriftens styresystem . Behovet for programmeringsarbeid reduseres betraktelig takket være det anvendte Building- IoT økosystemet . På grunn av det innholdsrike programvarebiblioteket integreres forskjellige protokoller og funksjoner i systemet med et par klikk .
Raske resultater
I praksis viste nytten til systemet seg allerede de første gangene det ble brukt hos Phoenix Contact Power Supplies GmbH i Paderborn samt hos Phoenix Contact Electronics i Bad Pyrmont .
I Paderborn ble et feltbussystem som allerede var installert i den anskaffede bygningen , på en enkel måte tilkoblet Building -IoT økosystemet . Dette knyttet de aktuelle driftsverdiene fra den avbruddsfrie strømforsyningen , brannalarmsystemet , varmesystemet og klimaanlegget sammen til et internettbasert brukergrensesnitt . Informasjonen som ble innhentet visualiseres nå i et individuelt betjeningspanel og kan også åpnes på mobile enheter . Det som tidligere krevde flere programmerere til hvert enkeltprosjekt , utføres nå kun av en medarbeider i eiendomsforvaltningen i løpet av få dager .
Målet : helhetlig bygningsstyreteknikk
Likevel , den kombinerte visningen av verdier i nettleseren til en enhet er bare første trinn . I forbindelse med realiseringen av IoT-bygningsinfrastrukturen i den nye bygningen til Solution Center i Bad Pyrmont har man enda høyere mål . Kontorbygningen som kobles til de eksisterende eiendommene til Phoenix Contact i Bad Pyrmont , åpner for muligheten til å bygge opp hele det tekniske bygningsmateriellet på grunnlag av Building IoT systemet . Resultatet er nye brukerscenarier : Eiendoms og energiledelsen kan administrere systemet uavhengig av hva slags enhet de bruker , det være seg server , smarttelefon eller nettbrett . Styre- og overvåkingsfunksjoner i forbindelse med energistrøm implementeres av den aktive energistyringen av bygningen , hvor også solenergianlegget med energilagring er integrert . Dermed reduserer man topplaster og energikostnadene i betydelig grad . For å senke driftskostnadene til bygningen ytterligere brukes
Kraftige funksjoner , enkel betjening
Det spesielle med Building IoT systemet er den abstrakte visningen av alle datapunktene i en bygning som programvareobjekt – uavhengig av hvilken feltbuss og kommunikasjonsprotokoll som brukes . På den måten kan for eksempel BACnet datapunktet „ fanges “ på programvaregrensesnittet uten at man må foreta ekstra programmeringer , og kobles til et datapunkt fra LON , KNX eller andre bussystemer .
Dette blir mulig gjennom et stort bibliotek av drivermoduler for alle vanlige bussystemer , som transporterer den enhetsspesifikke informasjonen i et universelt format . Denne typen universelle programvareobjekter brukes til å lage systemskjemaer , kontrollprosesser eller visualiseringer og koble dem til bygningens ERP og regnskapssystem .
Building -IoT -systemet for proaktive vedlikeholdskonsepter . Dette strekker seg fra den klassiske HKL -infrastrukturen til de tre installerte heisene som det kontinuerlig registreres data fra . Med disse funksjonene kan en bygning som dette driftes ved bruk av nettverket . På den måten forvandles eiendomsforvaltningen fra å være en ren utgiftspost til å bli et profittsenter .
Christoph Manegold
phoenixcontact . de / update
Teknologi UPDATE 3|16 eller kontorrom. Dermed oppnår man en konsistens som strekker seg fra sensoren og til bedriftens styresystem. Behovet for programmeringsarbeid reduseres betraktelig takket være det anvendte Building-IoT økosystemet. På grunn av det innholdsrike programvarebiblioteket integreres forskjellige protokoller og funksjoner i systemet med et par klikk. Raske resultater I praksis viste nytten til systemet seg allerede de første gangene det ble brukt hos Phoenix Contact Power Supplies GmbH i Paderborn samt hos Phoenix Contact Electronics i Bad Pyrmont. I Paderborn ble et feltbussystem som allerede var installert i den anskaffede bygningen, på en enkel måte tilkoblet Building-IoT økosystemet. Dette knyttet de aktuelle driftsverdiene fra den avbruddsfrie strømforsyningen, brannalarmsystemet, varmesystemet og klimaanlegget sammen til et internettbasert brukergrensesnitt. Informasjonen som ble innhentet visualiseres nå i et individuelt betjeningspanel og kan også åpnes på mobile enheter. Det som ti ɔ)ɕّɔɽɅɕɔѥٕЁɽͩаћɕ́ո؁ɉȁ)͙مѹЁ؁ȸ()7聡ѱ)坹ɕѕ)1ٕє٥͹؁ٕɑȁ)ѱ͕ɕѥЁȁɔєɥ$)ɉ͔ɕ͕ɥ؁%P坹ͥɅխɕ唁坹ѥMѥ) ѕȁ AɵЁȁɔ)-ѽɉ坹ͽ́ѥͥѕɕ)ѥA хЁ Aɵа+ȁȁձѕѥ坝)ѕͭ坹͵ѕɥЁչ) ե%QѕиIձхѕЁȁ唁խ͍ɥ́ɝ͕ɕɔѕЁՅ١؁لͱ́)խȰЁɔ͕͕ٕȰ͵ѕ)ȁщɕиMɔٕ͙չͩȁ)ɉ͔ɝᴁѕɕ́)ѥٔɝɥ؁坹ٽ)ͽɝЁɝɥ)ѕɕиɵɕ͕ɕȁѽѕȁ)ɝѹ呕Ʌȃ͕)ɥͭѹѥ坹ѕɱɔխ()-ɅѥչͩȰѩ)Ёͥ ե%QѕЁȁɅє٥͹)؁хչѕ坹ͽɽɅمɕӊL)Յ١؁٥щ́չͩɽѽͽ)խ̸Cѕȁ͕  ёхչѕЃyϊp)ɽɅمɕɕ͕͹ѕЁѕЁɕфɄ)ɽɅɥȰ́ѥЁхչЁɄ1=8-9`ȁɔ)ѕȸ)єȁձЁѽЁѕ؁ɥٕɵձȁ)مѕȰͽɅѕɕȁͥɵͩЁչٕ͕Ёɵиչٕ͕ɽɅمɕѕȁխ́ѥѕͭȰɽɽ͕͕ȁ)٥Յ͕ɥȁѥ坹́I@ɕͭѕ() ե%PѕЁȁɽѥٔ)ٕ͕ͭѕȸєɕȁ͕Ʉ)ͥͭ!-0Ʌխɕѥɔхє)͕ͽЁѥՕɱɕɕɕ́фɄ)5͔չͩ坹ͽ)єɥѕٕ́լ؁ٕɭиC)ѕم͙́مѹɄ)ɔɕѝЁѥ)ɽ͕ѕȸ) ɥѽ5)፽хйє((((