AMNYTT 4/2016 - Page 128

14 Teknologi UPDATE 3|16 Fra utgiftspost til profittsenter Phoenix Contact bruker Building-IoT økosystem som standard Hvis du vil drive med næringseiendommer – det være seg leiligheter, kontor- eller industribygninger – på en effektiv måte i dag, trenger du først og fremst én ting: data. Også hos Phoenix Contact står de som er driftsansvarlige for eiendommene overfor utfordringen med å innhente, evaluere og bruke informasjonen fra de tekniske enhetene på enklest mulig måte og bruke den som grunnlag for nye forretningsmodeller. Med et eget Building-IoT økosystem blir dette nå realisert hos Phoenix Contact. De første testene var så overbevisende, at dette systemet vil bli brukt som standard for bygningsinfrastrukturen i Phoenix Contact- gruppen. Med klassisk automatisering vil konseptene for å koble fabrikker og teknisk utstyr i bygninger sammen i nettverk, raskt nå grensen for hva som er mulig å oppnå, også når det gjelder kostnader. Et vell av ulike kommunikasjonsprotokoller utviklet over lang tid har til nå gjort det nærmest umulig å få til en tilnærming på tvers av industrigrenene og en systematisk bruk av data. Building-IoT økosystem fra Phoenix Contact vContact kombinerer nå protokolluavhengig all datatrafikk i bygningen, helt fra industri-relaterte data og over til bruks-relaterte data, for eksempel fra produksjon, logistikk Integration Quality ISO EN 50.001 Green Building Niagara Solution System Functions Innovation Open Industrial Modular Visionary IoT Controller (ILC 2050BI) Smart Compact Flexible