AMNYTT 4/2016 - Page 126

12 Teknologi UPDATE 3 | 16
Pluggforbinderne Heavycon Modular og M12 gjør effektiv kabling for komplekse systemer mulig

Effektivitet som kan plugges inn

Smart Wiring for fleksible produksjonsanlegg

Intelligente produksjonsanlegg kobles stadig oftere sammen i nettverk , noe som øker det totale antallet kabelforbindelser . Modulære og standardiserte pluggforbindelser bidrar til å gjøre automatisering mer fleksibelt og effektivt . Pluggforbinderne Heavycon Modular samt M12-rundpluggforbindere er sentrale i konseptet Smart Wiring .
For å modularisere maskiner og anlegg på en høyintegrert måte er det fornuftig å samle overføringen av data , signaler og energi i en eneste pluggforbinder . Dermed trenger man bare én pluggforbinder for å koble til og fra for å installere eller oppgradere anlegg på en enkel måte .
Modulær allrounder : Heavycon
Med Heavycon Modular tilbyr Phoenix Contact en løsning for å overføre ytelse , signaler og data via en eneste pluggforbinder . Pluggforbinderen består av mange moduler som klikkes inn på den nykonstruerte klipsrammen med fjær . Avhengig av størrelsen på pluggforbinderen kan to , tre , fire eller seks moduler festes i en ramme . Modulene sitter fast i riktig posisjon uten å løsne . Rammen sørger for at modulene ikke kanter eller forskyver seg . Med det store utvalget av tilgjengelige moduler kjenner applikasjonen ingen grenser .
Dataene overføres i skjermede kobber eller fiberkabler . Til dette finnes det moduler for tilkobling av RJ45 pluggforbindere . Prefabrikkerte og testede RJ45-patchledninger kan tas i bruk . For montering på stedet kan operatøren bruke IDC tilkoblingsteknikk ( insulation displacement connection ) med RJ Industrial som basis . En ekstra modul kan ha en RJ45 pluggforbinder med krympetilkobling .
I en CAT6 modul for gigabit-overføring er lederparene skjermet også i pluggforbinderen . Takket være den totale skjermingen i modulen er en dataoverføring uten forstyrrelser sikret , selv når det samtidig overføres energi . Hvis EMCbelastningen er ekstra høy , kan også fiberkabler tas i bruk , f . eks . SC og LC kontakter fra Phoenix Contact . Til dette finnes det mange egnede , ferdig tilpassede fiberkabler . Applikasjonsfeltet strekker seg kontinuerlig fra system til nettverksteknikk .
Også signaler fra sensorer og aktuatorer er tilkoblet via Heavycon . Det finnes enkeltmoduler med opptil 25 kontakter . Siden er ren signalpluggforbinder har opptil seks moduler , gir 25 kontakter pr . modul en pakketetthet på 150 kontakter pr . pluggforbinder .
12 Teknologi UPDATE 3|16 Pluggforbinderne Heavycon Modular og M12 gjør effektiv kabling for komplekse systemer mulig Effektivitet som kan plugges inn Smart Wiring for fleksible produksjonsanlegg Intelligente produksjonsanlegg kobles stadig oftere sammen i nettverk, noe som øker det totale antallet kabelforbindelser. Modulære og standardiserte pluggforbindelser bidrar til å gjøre automatisering mer fleksibelt og effektivt. Pluggforbinderne Heavycon Modular samt M12-rundpluggforbindere er sentrale i konseptet Smart Wiring. For å modularisere maskiner og anlegg på en høyintegrert måte er det fornuftig å samle overføringen av data, signaler og energi i en eneste pluggforbinder. Dermed trenger man bare én pluggforbinder for å koble til og fra for å installere eller oppgradere anlegg på en enkel måte. Modulær allrounder: Heavycon Med Heavycon Modular tilbyr Phoenix Contact en løsning for å overføre ytelse, signaler og data via en eneste pluggforbinder. Pluggforbinderen består av mange moduler som klikkes inn på den nykonstruerte klipsrammen med fjær. Avhengig av størrelsen på pluggforbinderen kan to, tre, fire eller seks moduler festes i en ramme. Modulene sitter fast i riktig posisjon uten å løsne. Rammen sørger for at modulene ikke kanter eller forskyver seg. Med det store utvalget av tilgjengelige moduler kjenner applikasjonen ingen grenser. Dataene overføres i skjermede kobber eller fiberkabler. Til dette finnes det moduler for tilkobling av RJ45pluggforbindere. Prefabrikkerte og testede RJ45-patchledninger kan tas i bruk. For montering på stedet kan operatøren bruke IDCtilkoblingsteknikk (insulation displacement connection) med RJ Industrial som basis. En ekstra modul kan ha en RJ45pluggforbinder med krympetilkobling. I en CAT6modul for gigabit-overføring er lederparene skjermet også i pluggforbinderen. Takket være den totale skjermingen i modulen er en dataoverføring uten forstyrrelser sikret, selv når det samtidig overføres energi. Hvis EMCbelastningen er ekstra høy, kan også fiberkabler tas i bruk, f.eks. SC og LCkontakter fra Phoenix Contact. Til dette finnes det mange egnede, ferdig tilpassede fiberkabler. Applikasjonsfeltet strekker seg kontinuerlig fra system til nettverksteknikk. Også signaler fra sens ɕȁՅѽɕȁ)ѥЁ٥!卽Ё́ѵձȁѥԁхѕȸMȁɕͥ՝ɉȁȁѥ͕́ձȰ(ԁхѕȁȸհѕѡЁ)хѕȁȸ՝ɉȸ((