AMNYTT 4/2016 - Page 125

Applikasjoner UPDATE 3|16 Tilgang til all diagnostikkinformasjon SafetyBridgekomponentene kobles til CNC-maskinene fra NUM via en IL CAN Inline-bussklemme Ekstra fordelaktig er den dype integrasjonen av alle SBT-modulene i CNC-kontrolleren. Her viser CAN seg som et håndterlig og kostnadseffektivt bussystem med høy ytelse. Siden SBT kan overføre sikkerhetssignalene bussuavhengig, kobles de respektive komponentene til bussystemet kun via en IL CAN Inline-bussklemme. De sikre SafetyBridgemodulene kan da fleksibelt plasseres i Inline-stasjonen ved siden av standard I/O-modulene. Integreringen av SafetyBridge via programvare er like enkel. En spesiell Operate funksjonsmodul for SBT, som kan importeres via Codesys-biblioteket, stiller all diagnostikk og statusinformasjon i SBT-komponentene til disposisjon for standardapplikasjonen. I tillegg tilbakestilles tilstandene til alle sikre utgangskanaler for standardinnganger, slik at ellers vanlige kompliserte bakplan ledningsnett bortfaller. Standardkontrolleren er også til enhver tid informert om den aktuelle tilstanden til samtlige sikkerhetsfunksjoner, da den har direkte lesetilgang til diagnostikkflaggene til SBT-logikkmodulen. På utgangene kan CNC-kontrolleren styre aktiverings og tilbakestillingssignalene i logikkmodulen. Hvis det såkalte aktiveringsprinsippet brukes, har den også skrivetilgang til alle sikre utgangskanaler. Administrere sikkerhetsprosjektene på standardkontrolleren Sikkerhetslogikken opprettes med konfigurasjonsprogramvaren Safeconf. Den lagres som en X.export.xmlfil og importeres til Flexiumprogramvaren NUM AG som en POE (programorganisasjonsenhet). Der kan den lagres på NUM-kontrolleren som en del av det totale prosjektet. I tillegg kan flere ulike sikkerhetsprosjekter på forhånd konfigureres og testes, alt etter hvilken maskintype som blir brukt. Programmet ber ikke om dette før det er behov for det. En ekstra fordel når det gjelder administreringen av sikkerhetsprosjektet på standardkontrolleren, er den enkle håndteringen. Man trenger for eksempel ikke et programvareverktøy eller minnekort til å skifte moduler. Den dype integrasjonen som er beskrevet ovenfor, fungerer ikke bare på Codesys-baserte kontrollertyper slik som Flexium/NUM, men kan også brukes på alle andre vanlige kontrollere. Bruken av SafetyBridge Technology hos Ulmer beviser at den omfattende integreringen av sikkerhetsløsninger ikke nødvendigvis står i motsetning til praksisen om et tydelig skille mellom standard og sikkerhetsfunksjoner. Steffen Horn phoenixcontact.no/update 11