AMNYTT 4/2016 - Page 123

Teknologi UPDATE 3|16 Trygg også uten kabler Enkel oppbygging av sikkerhetslogikk via dra og slipp SBT-protokollen registrerer alle mulige feil i kommunikasjonen og avdekker dem. Når en feil er funnet, bruker SBT-systemet straks reserveverdiene. Hvis det for eksempel oppstår en overføringsfeil på en inngangsmodul, går systemet ut ifra at en nødstoppbryter er aktivert, og skifter til sikker tilstand. SBTprotokollen kan også kommunisere trådløst – uansett om operatøren bruker WLAN eller Bluetooth som overføringsstandard. Via funksjonsmoduler overtar standardkontrolleren datatransporten mellom modulene. Modulene er videre ansvarlige for overføring av sikker logikk til logikkmodulen og gjør omfattende diagnostikkinformasjon tilgjengelig. I tillegg til moduldiagnostikk har PLS-programmereren tilgang til statusen for samtlige sikre inn og utganger. Også uten å foreta ekstra maskinvare, kablings- eller programmeringsarbeid får programmereren dermed informasjon om hvilken sikkerhetsdør som ble åpnet eller hvilken nødstoppbryter som ble aktivert. Kombinert med en visualiseringsløsning får maskinoperatøren dermed anvisninger om feiloppretting. Dette er med på å redusere nedetidene som en fungerende sikkerhetsutløser. Safetyapplikasjonen er konfigurert med den kostnadsfrie programvaren Safeconf. Verktøyet stiller alle nødvendige funksjoner til rådighet på grensesnittet. Her kan brukeren bygge opp hele sikkerhetslogikken via dra og slipp, uten å måtte hoppe mellom forskjellige vinduer. På grunn av den store etterspørselen etter SafetyBridge har Phoenix Contact nå utvidet teknologien til bruk i det blokkmodulære I/O-systemet Axioline F. Siden Hannover-messen 2016 finnes det en logikkmodul samt en digital inn- og utgangsmodul. Hver modul omfatter fire sikre digitale inn- eller utganger ved tokanals tilordning samt åtte sikre digitale inn- eller utganger for enkanals tilordning. Lutz Rahlves phoenixcontact.no/update SafetyBridge-systemet konfigureres enkelt med programvaren Safeconf 09