AMNYTT 4/2016 - Page 122

08 Teknologi UPDATE 3 | 16
SafetyBridge Technology støtter I / O-systemer Inline og Axioline F

Sikkerhet for hver enkelt kontroller

Enkel integrering av funksjonell sikkerhet i eksisterende nettverk

Med SafetyBridge Technology ( SBT ) har Phoenix Contact utviklet en desentral sikkerhetsløsning for automatiseringsnettverk . De sertifiserte SBT-modulene overfører de sikre datapakkene . De bruker da standardkontrolleren samt det eksisterende automatiseringsnettverket ved transport av pakkene . Siden Hannover-messen støttes også I / O-systemet Axioline F .
I mange applikasjoner brukes fortsatt ofte tradisjonell sikkerhetsteknikk som baserer seg på elektromekaniske komponenter slik som releer og kontaktorer . Det betyr at de sikre signalene må kables parallelt og at funksjonene får lav fleksibilitet . Ingeniørene velger i stadig større grad sikkerhetskontrollere basert på mikroprosessorer ved middels til høye antall sikre signaler .
Men ikke alle kontrollerprodusenter tilbyr en sikkerhetskontroller , og ikke alle brukere ønsker å betale merkostnadene . Dessuten utvikler mange maskinkonstruktører en egen kontroller . Men de mangler ofte ekspertisen til å anlegge kontrolleren som en sikkerhetsvariant og må derfor bruke foreldede løsninger . Med dette som bakteppe ble SafetyBridge Technology utviklet , i første omgang på grunnlag av databasen til Profisafe- modulene til I / O -systemet Inline .
Trygg i alle nettverk
Et SBT -system består av sikre inn - og utgangsmoduler samt logiske moduler . Inn- og utgangsmodulene registrerer de sikre signalene eller sender dem ut . I tillegg til denne hovedoppgaven gjennomfører de hele tiden en egendiagnostikk . Logikkmodulen er en sentral del i installasjonen av SafetyBridge . Den genererer og kontrollerer den sikkerhetsorienterte SBT -protokollen og behandler de logiske koblingene av den parametriserte sikkerhetslogikken . Logikkmodulen er også utstyrt med sikre utganger .
De sikre signalene som mottas og sendes av SBT -modulene , kan sendes via så å si alle automatiseringsnettverk . Dette innbefatter for eksempel Interbus , Profibus , Profinet , Ethernet / IP , Ethercat , CANopen , Sercos III og Modbus på alle vanlige kontrollertyper . Det respektive nettverket og den anvendte kontrolleren brukes bare som transportmiddel . Det er derfor ikke nødvendig å ta dem med i betraktningen hva sikkerhet angår .
08 Teknologi UPDATE 3|16 SafetyBridge Technology støtter I/O-systemer Inline og Axioline F Sikkerhet for hver enkelt kontroller Enkel integrering av funksjonell sikkerhet i eksisterende nettverk Med SafetyBridge Technology (SBT) har Phoenix Contact utviklet en desentral sikkerhetsløsning for automatiseringsnettverk. De sertifiserte SBT-modulene overfører de sikre datapakkene. De bruker da standardkontrolleren samt det eksisterende automatiseringsnettverket ved transport av pakkene. Siden Hannover-messen støttes også I/O-systemet Axioline F. I mange applikasjoner brukes fortsatt ofte tradisjonell sikkerhetsteknikk som baserer seg 0B[ZYZ[\H\ۙ[\ZH[Y\۝Zܙ\]]\]HZܙHYۘ[[BpHX\\[[][ڛۙ[H\]ZX[]] [[p[H[\HYY0BܘYZ\]۝\H\\0HZZܛ\ܙ\YZY[[0YH[[ZܙBYۘ[\Y[ZH[H۝\\[\[\[Z\]۝\ZH[HZ\B\0H][HY\Y[K\][]Z\X[HX\[ۜZ0\[Y[۝\Y[HX[\ٝHZ\\[[H[YH۝\[H[Z\]ݘ\X[pH\܈ZHܙ[YH0ۚ[\YY]HHZ\HHY]PYHXB]Z] HHY[0Hܝ[Y]]KB\[[ٚ\YK[[[[H[K\\[Y][[KYH[H]\‘]Е \\[H\0\]ZܙH[H][[[\[]\H[[\[H][[[[HY\\\HZܙBYۘ[[H[\[\[H] H[Y[[BݙY][ڙ[Y\H[HY[[Y[XYۛZˈZ[[[\[[[[H[[\ڛۙ[]Y]PYK[[\\\۝\\[Z\]ܚY[\HЕ \[Z[\B\H؛[[H][\[Y]\\BZ\]Z[Z[[[\B]\YYZܙH][\HZܙHYۘ[[HH[\[\]Е [[[[K[[\XHH0HH[B]]X]\\[ۙ]\ˈ]H[Y]\܂Z[\[[\\ٚX\ٚ[] ]\] ’T ]\] S[\RRH[\0B[H[YH۝\\\]\Z]H]\][[[H۝\[Z\\BH[ܝZY[ ]\\܈ZB[Y0HH[HYYH]Z[[BZ\][\