AMNYTT 4/2016 - Page 121

Applikasjoner UPDATE 3|16 all driftsdata. Ressursvennlig forsyning av små eksterne bygninger NI tillegg til å modernisere reléteknologien som til nå har vært installert i pumpestasjonene og dikene, ønsker vannverket Rivierenland å oppnå en ny energibalanse innen 2030. For å nå dette målet blir det blant annet brukt fornybare energikilder i mindre diker. Solcellepaneler og små vindkraftanlegg produserer den nødvendige energien for de eksterne bygningene lokalt. For å produsere nok fornybar energi til å dekke behovet til hvert system er det nødvendig å bruke elektriske komponenter med lavt strømforbruk. Utstyr som allerede er installert, men som er lite energieffektivt, blir derfor byttet ut med mindre energikrevende automatiseringsprodukter fra Phoenix Contact. Disse utskiftningene gjør en ressursvennlig drift av samtlige diker mulig og bidrar på den måten også til å verne om miljøet. Joel Stratemann Johan van IJmeren med industrinettbrettet 8113, egnet for innendørs og utendørs bruk phoenixcontact.no/update HMIs og industri-PC-er fra Phoenix Contact Phoenix Contact tilbyr robuste og pålitelige teknikker for betjening og overvåkning: fra HMIs (Human Machine Interfaces) via ytelsessterke industriPC-er til individuelle løsninger for spesielle industrikrav. Avhengig av hvilke behov man har til betjeningsgrensesnitt, funksjoner og systemtilkobling utformes visualiseringssystemet og HMIenheten – fra en enkel driftsdatavisning til high-end visualisering. IndustriPC-er har blitt uunnværlige i dagens industri. Touchscreenmonitorer og tiltalende panelPC-er og nettbrett hører til portefjølen på samme måte som ytelsessterke boks og rack-PC-er i 19“-format. For ekstreme miljøforhold tilbyr Phoenix Contact enheter til maritimt og utendørs bruk, som er spesielt konstruert for disse kravene. Panel-PC-en med touch-funksjoner er integrert i automatikkskapet 07