AMNYTT 4/2016 - Page 120

06 Applikasjoner Pumpene som er installert i pumpeverket i Nijmegen reguleres av høyeffektkontrolleren RFC 470 PN 3TX UPDATE 3|16 vedlikehold, har ledelsen ved vannverket Rivierenland gått inn for den nettbaserte visualiseringsprogramvaren WebVisit fra Phoenix Contact. Dette systemet gir lave kostnader gjennom hele levetiden. Dessuten åpner løsningen for høy fleksibilitet ved etablering av brukerspesifikke visualiseringsgrensesnitt. Visualiseringsløsningen i selve pumpestasjonen kommuniserer via en Ethernetforbindelse direkte med den sentrale kontrolleren RFC 470 PN 3TX. Den viser den aktuelle tilstanden til aggregatene samt måleverdier og driftsdata via nettsidene på panelet. Med tilgangen til Internett kan personellet hente opp de aktuelle verdiene fra alle pumpestasjonene og dikene via en sikret VPNtunnel (Virtual Private Network). En annen fordel for personellet er den enhetlige designen på nettsidene, som gjør betjeningen enkel og intuitiv. For programmeringen av kontrolleren og dokumentasjonen er det også utviklet en enhetlig standard. På den måte kunne man redusere prosjekteringskonstnadene for vannverket Rivierenland. Pålitelig dataoverføring Kontinuerlig overvåkning av utendørsanlegg over store områder krever tilkobling av et overordnet styresystem. Derfor er det innrettet et kontrollrom med permanent bemanning i sentralen til vannverket Rivierenland. De viktigste måle og driftsdataene blir nå utvekslet feilsikkert og pålitelig via en spesiell fjernbetjeningsprotokoll. Kommunikasjonen mellom de eksterne bygningene og sentralen skjer via sikrede ADSLinternettforbindelser. Med IEC 60870104 bruker vannverkene en standard som er spesialisert på kravene forbundet med fjernstyring og som tillater en sikker og tapsfri datautveksling mellom de enkelte stasjonene og det sentrale styresystemet. Den sentrale kontrolleren som er installert i pumpestasjonen utfører styringskommandoene som personellet setter i gang og sender de aktuelle driftsdataene til sentralen via VPNforbindelsen. Dersom dataoverføringen blir avbrutt, blir all informasjon utstyrt med et tidsstempel og lagt i minnet til RFC 470 PN 3TX. Med en gang kommunikasjonen er gjenopprettet, sender kontrolleren dataene til sentralen i riktig rekkefølge. På den måten går ingen hendelser som oppstår i de desentrale stasjonene, tapt, og personellet er i stand til å se