AMNYTT 4/2016 - Page 12

12 / 158 AMNYTT #4 Ådne Baer-Olsen ser at Consiliums maritime erfaring med hel er benyttet i oljebransjen 2016