AMNYTT 4/2016 - Page 119

Applikasjoner UPDATE 3|16 Slik at dikene holder seg tette Automatiseringsteknikk fra Phoenix Contact sørger for effektiv og pålitelig beskyttelse mot oversvømmelse Som en del av flere moderniseringstiltak har det nederlandske vannverket Rivierenland skiftet ut foreldet teknikk med automatiseringskomponenter fra Phoenix Contact. Det nye utstyret bidrar til oversvømmelsesbeskyttelse over landegrensene. I tillegg reduserer det prosjekteringskostnadene samtidig som kapasiteten til anleggene øker. Innenfor rammen av et prosjekt fra International Water Association (IWA) er til sammen 165 diker og 135 kanalpumpestasjoner oppgradert til moderne teknologier. Det gjelder også den vernede pumpestasjonen i Nijmegen, bygd i 1932, som driftes av vannverket Rivierenland i Tiel Verket har ansvaret for vannhusholdningen i et område som grovt sett ligger mellom Rhein/ Lek og Maas og som strekker seg fra den tyske grensen til Kinderdijk, 15 kilometer sørøst for Rotterdam. 194 dikepumper holder vannstanden i kanalene innenfor vassdragsområdet på ønsket nivå. De største pumpestasjonene kan pumpe opptil 60 000 liter vann pr. sekund fra et lavtliggende til et høyere nivå. På den måten er det mulig å justere vannbehovet for de forskjellige områdene nøyaktig i forhold til det nødvendige forbruket. I pumpestasjonen i Nijmegen ble den gamle reléteknologien skiftet ut med automatiseringsteknikk fra Phoenix Contact. Den sentralt installerte kontrolleren RFC 470 PN 3TX regulerer inntil tre store pumper med en total kapasitet på 16 kubikkmeter vann pr. minutt. Det tilsvarer ca. 80 badekar pr. sekund. Den sentrale kontrolleren leser av de store frekvens- De største pumpestasjonene i Rivierenland kan pumpe opptil 60 000 liter vann pr. sekund fra et lavtliggende til et høyere nivå omformerne i de forskjellige pumpene via Profinetprotokollen slik at aggregatene overvåkes kontinuerlig. Profinet busskoblinger, fordelt over hele anlegget, tillater en tilkobling av forskjellige sensorer og aktuatorer via digitale og analoge signaler. Bussystemet som brukes her gjør at alle signaler som oppstår i anlegget, hurtig kan avleses, bearbeides og sendes ut igjen. Enkle diagnostikkalternativer hjelper personellet med feilsøkingen hvis det oppstår feil. Enkel visualisering og betjening via touchpanel I tillegg til rask diagnostikk må personellet når som helst kunne gripe inn i prosessen under drift. Til dette er det integrert et panel med touch-funksjoner i kontrollskapdøren, noe som gjør det mulig å kontinuerlig betjene og overvåke bygningen og aggregatene på stedet. Samtlige måle og driftsdata vises hele tiden på det oversiktlige displayet og kan endres manuelt av personellet ved behov. WPå grunn av de høye investerings og service kostnadene som er forbundet med bruken av et SCADAsystem for oppdateringer og regelmessig Pumpestasjonen i Nijmegen, bygd i 1932, er også oppgradert med moderne automatiseringsteknikk 05