AMNYTT 4/2016 - Page 117

UPDATE 3 | 16 Intervju
03

Èn plattform – mange språk

Nettbaserte løsninger for Building IoT og infrastruktur klare for industrien

Sysmik GmbH er en ledende leverandør av nettbaserte løsninger for Building IoT ( Tingenes Internett ) og infrastruktur . Firmaet , som har base i Dresden , har tilhørt Phoenix Contact-gruppen siden oktober 2015 . Redaksjonen i UPDATE spurte daglig leder Gert-Ulrich Vack om hvilken retning automatiseringen innen bygningsteknologi vil utvikle seg i .
UPDATE : Gert-Ulrich Vack , du er en av de første i Tyskland som har tatt tak i teknologien for Building IoT og fått den ut på markedet . Hvordan fikk du det til ? Dr . Vack : I 1991 begynte vi å bruke LON * -teknologi for å bygge opp nettverk i bygninger . Visjonen utgjør hele forskjellen ! Tridium vekket interessen min fordi de hadde utviklet en internett-basert programvareteknologi for et større energikonsern .
UPDATE : Hva var det spesielle med dette ? Dr . Vack : IDet var installert systemer fra forskjellige produsenter i eiendommene . Det geniale med Niagara Frameworks fra Tridium er å standardisere de ulike kommunikasjonsprotokollene og datatypene på en felles nettbasert plattform : som « esparanto innen automasjon ». Dette konseptet var så fascinerende at vi har samarbeidet med Tridium som Value Added Reseller og utviklingspartner siden 2004 .
Dr . -Ing . Gert-Ulrich Vack , Sysmik GmbH var å koble samtlige brytere , lamper , klimareguleringer – altså sensorer og aktuatorer – sammen i nettverk . Den høyeste energieffektivitetsklassen krever datautveksling over hele nettverket for å oppnå en optimal drift av bygningen . I 2004 ble jeg kjent med firmaet Tridium i USA og bestemte meg for å velge deres programvare-teknologi , Niagara Framework . På den måten ble det mulig å administrere alle underavdelinger sentralt .
UPDATE : Du så det og forsto straks at dette er tingen ? Dr . Vack : Ja , fordi det å utelukkende selge enheten , bare er halve sannheten . Programvaren
UPDATE : Hva har dette med Tingenes Internett å gjøre ? Dr . Vack : IoT utløser en radikal endring i forretningsverdenen . Niagara Framework optimaliserer ressursforbruket gjennom den kontinuerlige evalueringen av bygningsdata og senker dermed driftsog servicekostnadene . Tjenesten er installert i mange hundre filialer i en velkjent apotekkjede . Våre produkter og tjenester tilbyr et viktig grunnlag for å realisere dette .
UPDATE : Hva gjorde partnerskapet med Phoenix Contact interessant for Sysmik ? Dr . Vack : Helt siden 2004 har vi samarbeidet godt i prosjekter som produktleverandør . Kontrolleren Scalibur , som ILC 2050BI , utvider den modulære innebygde styringen av IoT , noe som gjør at vi nå kan tilby en integrert plattform som forener automasjonen av bygninger , infrastruktur og industriverdenen . Scalibur er unik i verdenssammenheng og ble nylig presentert med stor suksess sammen med Phoenix Contact på Niagara Summit i New Orleans . UPDATE : Mange takk for samtalen
„ Kontrolleren Scalibur , som ILC 2050BI , utvider den modulære Inline-kontrolleren for IoT , noe som gjør at vi nå kan tilby en integrert plattform .“
* Local Operating Network ( LON ): Feltbusstandard , først og fremst for desentral bygningsautomatisering
Intervju UPDATE 3|16 Èn plattform – mange språk Nettbaserte løsninger for Building IoT og infrastruktur klare for industrien Sysmik GmbH er en ledende leverandør av nettbaserte løsninger for Building IoT (Tingenes Internett) og infrastruktur. Firmaet, som har base i Dresden, har tilhørt Phoenix Contact-gruppen siden oktober 2015. Redaksjonen i UPDATE spurte daglig leder Gert-Ulrich Vack om hvilken retning automatiseringen innen bygningsteknologi vil utvikle seg i. UPDATE: Gert-Ulrich Vack, du er en av de første i Tyskland som har tatt tak i teknologien for Building IoT og fått den ut på markedet. Hvordan fikk du det til? Dr. Vack: I 1991 begynte vi å bruke LON*-teknologi for å bygge opp nettverk i bygninger. Visjonen var å koble samtlige brytere, lamper, klimareguleringer – altså sensorer og aktuatorer – sammen i nettverk. Den høyeste energieffektivitetsklassen krever datautveksling over hele nettverket for å :RVFG&g@b'vvV#B&RVrVBVBf&W@G&FVU4r&W7FVFRVrf" :RfVvPFW&W2&w&f&RFVvv&g&Wv& :RFV:WFV&RFWBVƖr :PF֖7G&W&RRVFW&fFVƖvW"6VG&BUDDSGR<:RFWBrf'7F7G&2BFWGFRW FvVG"f6f&FFWB :RWFVVVFR6VvPVWFV&&RW"fR6WFV&w&f&VࠧWFv;"VRf'6VVG&FVfVW@FW&W76V֖f&FFRFFRWGfWBVখFW&WGB&6W'B&w&f&WFVvf"W@7L;'&RVW&v6W&UDDSff"FWB7W6VRVBFWGFSG"f6FWBf"7FW'B77FVW"g&f'6VƖvR&GW6VFW"VVFVRFWBvVRVBv&g&Wv&2g&G&FVW" :R7FF&F6W&RFRVƖPV斶67&FVRrFFGVR :PVfVW2WGF&6W'BGFf&Ӣ6 *W7&FVWF6+FWGFR6WFWBf"<:Pf66W&VFRBf"6&&VFWBVBG&FVЧ6fVRFFVB&W6VW"rWGfƖw7'FW 6FV#BࠤG"ԖrvW'BV&6f676֖v$UDDSf"FWGFRVBFvVW2FW&WG@:Rv;&SG"f6BWF;6W"V&FVG&rf'&WFw7fW&FVVv&g&Wv&FƗ6W&W"&W77W'6f&''VWBvVЦFVFVW&ƖvRWfVW&vV`'vw6FFr6VW"FW&VBG&gG>( G&W&V66Ɩ'W"r6W'f6V7FFVRFVW7FVW 62#S$7FW'BvRVG&RfƖW"VWGfFW"FVGV:g&PfVƶVBFVVFRl:W&R&GVFW"pƖRֶG&W&VFVW7FW"F'"WBfFrw'Vrf" :P&VƗ6W&RFWGFRf"BR6v; Bf:RF'VࠥUDDSfv&FR'FW'6WBV@FVw&W'BGFf&( V旂6F7BFW&W76Bf"76֖G"f6VB6FV#B"f6&&VFWBvGB&6VFW"6&GVFWfW&L;"G&W&V66Ɩ'W"60#S$WGfFW"FVGV:g&RV'vFP7G&vVbBR6v;"Bf:RF'VFVw&W'BGFf&6f&VW"WF6Vb'vvW"g&7G'VGW"rGW7G&fW&FVV66Ɩ'W"W"V斲fW&FV76VVrr&RƖr&W6VFW'BVB7F 6W&Fp7V6W726VVBV旂6F7B :PWGv&ⓢfVF'W4v&7V֗BWr&V27FF&Bl;'7Brg&V7@UDDSvRFf"6FVf"FW6VG&'vw6WFF6W&p0