AMNYTT 4/2016 - Page 112

Markeder + Trender | News for Process Automation 1/2016 Over 300 kg og alltid sulten Hvert år tar snikskyttere livet av hundrevis av neshorn i Sør-Afrika for å selge hornene. Ungdyrene sitter ofte hjelpeløse igjen. Pepperl+Fuchs har nå adoptert et foreldreløst neshorn og gitt ”Oz” et nytt hjem. De har levd på jorden i nesten 50 millioner år. De blir sjeldent plaget av andre dyr, noe som for så vidt ikke er særlig overraskende, ettersom de veier opp mot halvannet tonn og kan bli opp mot fire meter lange. Vi snakker om neshornet. En rase som, på tross av størrelsen, står i fare for å bli utryddet. Dette fordi disse enorme planteeterne har en nådeløs fiende de er sjanseløse mot, nemlig snikskyttere som er ute etter hornene deres. I Asia betraktes neshornets horn som en frelsens kilde – viktig nok til at snikskyttere jakter på dyret. De skyter neshornene og tar hornene. Ofte river de hornene av dem mens de fremdeles er i live, og etterlater dem til å blø ihjel. Hornene gjøres om til pulver som smugles inn til Kina og Vietnam gjennom et ulovlig smuglernettverk. Dette er et stort problem i Sør-Afrika, som er hjem til ca. tre fjerdedeler av neshornene i verden. Ungene sitter ofte igjen ensomme, sultne og forvirret. 26 Et foreldreløst neshorn fra Kruger National Park har fått et nytt hjem, takket være Pepperl+Fuchs. Selskapet adopterte den unge neshornhannen, ga ham det magiske navnet Oz, som betyr kraft på hebraisk, og gav omsorgen for ham til et naturreservat. ”Adopsjonskontrakten” hans er allerede signert, og Oz har funnet seg godt til rette. Denne ett år gamle ”babyen” veier allerede mer enn 300 kilo og tyller i seg opptil seksten liter melk om dagen. Etter å ha utforsket parken trenger han mye næring. Om to år, når Oz blir voksen og er sterk nok, skal han slippes ut i villmarken igjen.  n