AMNYTT 4/2016 - Page 11

11 / 158 AMNYTT #4 2016 Erfaringsoverføring gir effektive løsninger Selskapet Consilium er erfaren leverandør av brann og gass installasjoner i det maritime miljøet. De har levert systemer til omlag 44 000 skip. Filosofien er å satse i nisjer hvor det trengs teknologisk spisskompetanse. Produktene designes fra bunnen av hos Consilium. Nå satser selskapet i samarbeid med systemintegratoren Goodtech Project & Servises i det norske olje og gass markedet. Olje og gass bransjen på norsk sokkel er ny for Consilium, men selskapet har en lang og bred erfaring fra det beslektede maritime markedet. Goodtech Project & Services har lang erfaring som systemintegrator i oljebransjen. Selskapene utfyller hverandre god og er godt egent til realisere kostnadsreduksjoner i prosjekter som tidligere var for komplekse og kostbare. Oppgradering på Brage Wintershall Norge er et oljeselskap som har tenkt i nye baner. Et resultat er at Consilium og Goodtech Project & Services ble tildelt kontrakt for utskiftning av brann deteksjons systemet på Brage plattformen. Plattformen ble satt i produksjon så tidlig som i 1993. Den opprinnelige løsningen besto av Siemens Teleperm kontrollsystem, og brann anlegg fra Autronica. Det eksisterende brann deteksjons system er foreldet og måtte byttes ut. Dette er viktig for å være i stand til å produsere med et høyt sikkerhets nivå på lang sikt. Wintershall Norge har tatt konsekvensen av dette forholdet og tildelt en ny aktør oppgaven med å bytte ut brann deteksjons systemet. Et viktig krav er at installasjon og idriftsettelse av det nye brann deteksjons systemet ikke skal påvirker produksjon og sikkerheten på plattformen. Eksisterende infrastruktur skal beholdes. Det er et avgjørende krav for å nå kostnads rammer og for å unngå produksjonstap. Videre var det også et ønske om å åpne for mer konkurranse på brann deteksjons system leveranser, enn tradisjonen så langt i Nordsjøen. Solid utviklingsarbeid Consilium har benytt all sin erfaring i utvikling av det nye brann deteksjons system for å gi olje og gass markedet en skreddersydd løsning. Løsnin- g