AMNYTT 4/2016 - Page 107

Tre spørsmål til … Dr. Jörg Nagel, Senior Expert på Industry 4.0 – Industrial Internet Solutions hos Pepperl+Fuchs Hva er fordelene ved OPC UA sammenlignet med OPC Classic? OPC UA er en etterfølgende protokoll som går mye dypere og tilbyr funksjonaliteter som OPC Classic ennå ikke kan håndtere. OPC UA er for eksempel uavhengig av plattformer. Hovedfordelen med OPC UA, som gjør den veldig interessant med tanke på å oppnå et kommunikasjonssystem innen Industry 4.0, er imidlertid den universale datamodellen. Det som tidligere ble bestemt av applikasjonsutvikleren med OPC Classic, er nå standardisert og uavhengig av en bestemt produsent. Takket være den tjenesteorienterte arkitekturen i OPC UA, kan alle IT-systemer få tilgang til datakildene i felt. Ingen spesielle kommunikasjonsbaner må vedlikeholdes for integrasjonen; enkel nettverkstilgang er nok. En enhet med en OPC UA-server kan derfor enkelt integreres i eksisterende systemer. Hvorfor er OPC UA særlig egnet som en standardisert protokoll for Industry 4.0? OPC UA kan gjøre mer enn bare å ”transportere” data fra A til B. Det faktiske transportlaget er supplert av en semantisk datamodell, som muliggjør semantisk interoperabilitet mellom alle kommunikasjonspartnere. Fra dette feltnivået, for eksempel fra intelligente sensorer, er det ikke bare de faktisk målte verdiene (prosessdata) som videresendes, men også informasjon om formen, viktigheten, konteksten og strukturen av dataene. Sensorene kan fås tilgang til direkte via OPC UA fra IT-nivået. Den enkle tolkningen av dataene sikres av en type ”egenvurdering” av sensoren, som beskriver funksjonene. Hvordan vurderer du den fremtidige utviklingen mot å oppnå en global protokoll? Jeg tror det vil ta noe tid før alle involverte parter blir helt enige om én protokoll som kan brukes universelt, og som for eksempel også muliggjør tilkobling til skyløsninger. En publiser/abonner-mekanisme, som er vanlig i meldingsbaserte systemer, er for øyeblikket under utvikling for OPC UA. OPC UA er dessuten ikke egnet for harde sanntidsapplikasjoner ennå, fordi ingen determinant gis av den underliggende TCP/ IP-en. Konsepter for utvidelsen av transportlaget, for eksempel gjennom TSN (tidssensitivt nettverk), finnes allerede, så det kan forventes at slike utvidelser vil bli del av standardiseringen av OPC UA i nær fremtid. En universell protokoll er viktig, særlig fra et globalt nettverksperspektiv – ellers vil produksjonsprosesser bare kunne kommunisere innenfor selskaper og land. Med den standardiserte datamodellen ligger OPC UA svært godt an til å vinne løpet. Vi bør bruke denne ledelsen til å opprette OPC UA som en protokoll som hvert element kan kommunisere med alle de andre gjennom. Dette er tross alt kjernekomponenten for Industry 4.0.   n 21