AMNYTT 4/2016 - Page 106

Markeder + Trender | News for Process Automation 1/2016 OPC UA som standard Plattform Industrie 4.0 fremmer OPC UA – UA står for Unified Architecture (IEC 62541) – som en standardprotokoll. Kommunikasjonsstandarden gjør det mulig å utveksle data mellom alle nivåer i et selskap og den tilkoblede verdenen utenfor selskapet. OPC UA inkluderer ulike transportlag, i tillegg til en semantisk datamodell for å sørge for meningsfull visning av informasjon. I tillegg til de tydelig spesifiserte semantiske datamodellene har OPC UA også mekanismer for lagring og levering av historiske data, for å signalisere hendelser og for å utføre funksjoner på serveren. OPC UA er en åpen standard, uavhengig av en bestemt produsent. Når OPC UA brukes i produktive systemer, er én nøkkelfaktor at hver enhet som gjør funksjonaliteten tilgjengelig via en integrert OPC UA-server, kan gi en form for egenvurdering til andre kommunikasjonspartnere. Dette fjerner behovet for den vanlige distribusjonen av beskrivelsesfiler, for eksempel IODD- eller GSD-filer, via en separat kanal. Når en klient får tilgang til serveren, er i stedet alle egenskaper umiddelbart tilgjengelige i et sortert, søkbart tre. 20 Ved å bruke såkalte ”discovery servers” kan det søkes i egenskapene til registrerte enheter før tilkoblingen opprettes. Disse serverne gir også den spørrende enheten informasjon om hvordan den relevante enheten, for eksempel en sensor, kan nås via nettverket. Et integrert sikkerhets- og godkjenningskonsept gir sikker utveksling av data mellom kommunikasjonspartnere i OPC UA. Hvis de tilsvarende tilgangsgodkjenningene er tilgjengelige, aktiverer OPC UA den sømløse og universelle utvekslingen av informasjon i alle nivåer av en organisasjon og dens grenser. Gitt den tredimensjonale RAMI-en betyr dette at OPC UA kan forenes med alle lag og aspekter for RAMI.  n