AMNYTT 4/2016 - Page 105

Layers
Business
Functional
Life Cycle & Value Stream IEC 62890
H i e r a r c h y L e v e l s IEC 62264 // IEC 61512
Information
Communication
Integration
Asset
Connected World Enterprise
Work Centers Station
Development
Maintenance / usage
Production Type Instance
Control Device Field Device
Product
Maintenance / usage
RAMI 4.0 Det første virkelige resultatet fra plattformen er Reference Architecture Model for Industry 4.0 ( RAMI 4.0 ), som ble opprettet som en del av en arbeidsgruppe for ” Referansearkitekturer , standarder og standardisering ” under ledelse av Dr . Peter Adolphs , administrerende direktør hos Pepperl + Fuchs . Den tredimensjonale modellen gjør at alle de vesentlige elementene i Industry 4.0-konseptet kan dekkes – fra enkle feltenheter , for eksempel en intelligent sensor , til komplekse produksjonssystemer for globale nettverk , som tar hensyn til hele livssyklusen og alle organisasjonslagene til selskapet . Følgende avsnitt tar kort for seg de horisontale og vertikale aksene til modellen , for å understreke viktigheten av et standard kommunikasjonssystem . Den horisontale aksen , ” Hierarkinivåer ”, beskriver hvordan en enhet er klassifisert i de tidligere hierarkiene i organisasjonsnivåene for en smart fabrikk i Industry 4.0 . I dette henseende dekker RAMI-modellen aspekter fra analyse av et produkt som skal fremstilles gjennom feltenheten ( f . eks . en intelligent sensor ), hele veien til den ” Tilkoblede verdenen ” utenfor et produksjonsanlegg .
Den vertikale aksen , ” Lag ”, styrer IT-aspektene og gir digitale kart over ressursene for produksjonsanlegg . Viktigheten av lagene blir åpenbar når vi ser på eksemplet med sensoren : Basen dannes av ressursen , i dette tilfellet enheten , dvs . sensoren . Følgende integrasjonslag dekker alt som er nødvendig for å gjøre sensordataene tilgjengelige for de neste lagene . Over dette er kommunikasjonslaget , som oppretter en sikker tilkobling mellom feltenheten og applikasjonsprogramvaren på høyere nivå . Informasjonslaget omfatter det digitale kartet over ressursene , også kjent som administrasjonsnivået . I funksjonslaget implementeres regler og beslutningslogikk . Topplaget – forretningslaget – representerer forretningsmodellene og selve forretningsprosessen .
19
Layers Life C IEC 6 ycle & Va 2890 lu e S t re am Business IEC vels e L hy 61512 c r a r Hie 4 // IEC 6 622 Functional Information Communication Integration Asset Deve lopm e nt Main Type tenan u s ag c e / e Pr o d uctio n Main Inst a nce tenan u s ag c e / e C onn ected Enter Worl p r is e d Work C e nt Stati er s on C o nt r o l Dev Field ic e Devic Prod e uc t RAMI 4.0 Det første virkelige resultatet fra plattformen er Reference Architecture Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0), som ble opprettet som en del av en arbeidsgruppe for ”Referansearkitekturer, standarder og standardisering” under ledelse av Dr. Peter Adolphs, administrerende direktør hos Pepperl+Fuchs. Den tredimensjonale modellen gjør at alle de vesentlige elementene i Industry 4.0-konseptet kan dekkes – fra enkle feltenheter, for eksempel en intelligent sensor, til komplekse produksjonssystemer for globale nettverk, som tar hensyn til hele livssyklusen og alle organisasjonslagene til selskapet. Følgende avsnitt tar kort for seg de horisontale og vertikale aksene til modellen, for å understreke viktigheten av et standard kommunikasjonssystem. Den horisontale aksen, ”Hierarkinivåer”, beskriver hvordan en enhet er klassifisert i de tidligere hierarkiene i organisasjonsnivåene for en smart fabrikk i Industry 4.0. I dette henseende dekker RAMI-modellen aspekter fra analyse av et produkt som skal fremstilles gjennom feltenheten (f.eks. en intelligent sensor), hele veien til den ”Tilkoblede verdenen” utenfor et produksjonsanlegg. Den vertikale aksen, ”Lag”, styrer IT-aspektene og gir digitale kart over ressursene for produksjonsanlegg. Viktigheten av lagene blir åpenbar når vi ser på eksemplet med sensoren: Basen dannes av ressursen, i dette tilfellet enheten, dvs. sensoren. Følgende integrasjonslag dekker alt som er nødvendig for å gjøre sensordataene t [ڙ[[YH܈B\HY[Kݙ\]H\[][Z\ڛۜY] H]\[Z\[؛[Y[H[[][\Z\ڛۜܘ[]\[0B0Y\H]K[ܛX\ڛۜY]Y]\]Y][H\]ݙ\\\[KHڙ[HYZ[\\ڛۜۚ]Y] H[ڛۜY][\[Y[\\Y\\][ZˈY]8$ܜ][Y]8$œ\\[\\ܜ][[[[H[Hܜ][\[ ‚NB