AMNYTT 4/2016 - Page 104

Markeder + Trender | News for Process Automation 1/2016 Standardisert og grenseløs En standardisert protokoll der alle elementene i en automasjonsløsning kommer sammen – en avgjørende faktor for den smarte fabrikken til Industry 4.0. Om lag 7000 forskjellige språk snakkes verden over. Det er derfor engelsk ofte brukes som en bro for å hjelpe personer av ulike nasjonaliteter med å forstå hverandre. Etter hvert som produksjonsprosesser i økende grad drives av nettverk, er det viktig å oppnå en felles forståelse. Dette er særlig viktig i lys av dagens utvikling i industrien: For å sikre at alle elementene som er involvert i produksjonsprosessen for fremtidens smarte fabrikk – fra anlegget til produktet – kan kommunisere med hverandre, er det avgjørende å oppnå en standardisert protokoll. Global enighet om én protokoll Konseptet til Industry 4.0 bryter gjennom grenser som i mange tilfeller fremdeles gjelder i dag. Det bringer systemer som tidligere var atskilt, mye nærmere: I fremtiden vil det ikke bare bli mulig å utveksle og behandle data på tvers av alle nivåer av automatiseringspyramiden i et selskap, men også globalt mellom alle bransjer. De nye nettverksstrukturene som er under utvikling – uten den vertikale separasjonen i lag innenfor selskapet som fremdeles er vanlig i dag – baner vei for en 18 virkelig fleksibel tilnærming til produksjon. Disse nettverksstrukturene gjør det mulig å tilpasse kommunikasjon, både vertikalt i en fabrikk og horisontalt langs verdikjeden. I dette henseende er datasikkerhet like viktig som å finne en ny, fleksibel tilnærming til å hente informasjonskilder og oppnå en global enighet om en standardisert protokoll. For å fremme utviklingen mot den neste industrielle revolusjonen har de tyske handelsforbundene for informasjonsteknologi, elektronikkbransjen (ZVEI) og maskinteknikk (VDMA) lansert ”Plattform Industrie 4.0” (Platform Industry 4.0). Innenfor konteksten av dette initiativet arbeider representanter fra politikk, industri og vitenskap, samt fagforeninger, sammen for å gi anbefalinger som skal bidra til å oppnå en nettverksdrevet Industry 4.0. Denne miksen av bakgrunner understreker det faktum at Industry 4.0 er et tverrfaglig konsept. Utfordringene i den neste industrielle revolusjonen kan bare overvinnes ved at selskaper fra sektorene IT, maskinteknikk og automasjonsteknologi samarbeider nært.