AMNYTT 4/2016 - Page 102

Bruksområder + Kompetanse | News for Process Automation 1/2016 Tre spørsmål til Karsten Fischer, direktør for Global Account Management, Pepperl+Fuchs Houston i USA Hva mener du gjør slike samarbeid så vellykket? Jeg tror at samarbeid som kommer fra et likeverdig partnerskap, er viktig for å kunne oppnå best mulig resultat. Vi har gjennom årene vært i stand til å knytte nær kontakt med kontrollsystemprodusenter. Vi tilbyr nyskapende, skreddersydde løsninger, og det vet både systemprodusentene og sluttkundene. Når våre kontrollsystemprodusenter utvikler nye produkter, tar de oss med i prosessen allerede på forstudiet. Det gjør at vi kan gi råd om tekniske muligheter helt fra begynnelsen og utvikle løsninger sammen som gir kontrollsystemprodusentene unike salgsargumenter. Slik kan de igjen promotere disse til sluttkundene sine på et senere tidspunkt. Tidlig involvering er også en fordel for oss ved at vi samtidig kan utvikle løsninger som kommer fra forstudier for kundene våre, og innføre dem i markedet. Hva er fordelene med dette tette samarbeidet? Vi kan reagere raskt og tilpasse produktene våre til de bestemte kravene til kontrollsystemprodusentene. Hovedfordelen for anleggsoperatører er at produktene kan implementeres umiddelbart. Et godt eksempel på dette er innenfor tradisjonell interface-teknologi, særlig utviklingen av den intelligente universelle barrieren vår ”THE BARRIER”. Med dette produktet har vi utviklet en unik teknisk løsning som gjør at kontrollsystemprodusenter kan tilby de universelle inngang/utgang (I/O)-kortene sine med egensikre signaler til sluttkundene. Denne 16 løsningen bygger på de gode relasjonene mellom oss, anerkjente sluttkunder i bransjen og en ledende kontrollsystemprodusent, samt på å oppfylle disse behovene i henhold til kundens ønsker. Resultatet er at kontrollsystemprodusenten kan presentere løsninger ved å bruke våre produkter og tilby produktene til prosjekter på en målrettet måte. Hvilke tilbakemeldinger får dere fra kontrollsystemprodusenter? Vi høster svært gode tilbakemeldinger, men det er jo mye mer interessant å høre hva partnerne våre har å si: Grant Le Sueur, direktør for kontroll- og sikkerhetsprogramvare ved Schneider Electrics divisjon for prosessautomasjon ”For litt siden fikk jeg prøve en tynnklient-enhet fra Pepperl+Fuchs. Mitt mål var å sjekke funksjonaliteten til RM Shell for å sjekke brukeropplevelsen. I løpet av eksperimentet oppdaget jeg at konfigureringsprogramvaren til RM Shell-klienten var perfekt balansert mellom funksjonalitet og brukervennlighet, samtidig som den skjermet sluttbrukeren fra kryptiske konfigureringsprosedyrer. Jeg er sikker på at leveranseteamene våre og sluttbrukerne vil bli positivt overrasket over den enkle brukeropplevelsen, og samtidig oppleve at det er tatt høyde for viktige feiltilstander som ofte forbindes med tynnklienter.”